PERSIANCOMPUSER

صفحه اصلي

كتابخانه الكترونيكي

دانستنيهاي كامپيوتر

آموزش نرم افزار

دانلود نرم افزار

 نرم افزارفارسي

گالري تصاوير

سرگرمي


 

 


 

 

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را از اين طريق يا به نشاني  persiancompuser@yahoo.com  براي ما ارسال كنيد. 

 كتابهاي رايگان فارسي
براي مشاهده عناوين ومطالعه متن كامل 102 كتاب فارسي موجود در
كتابخانه بين المللي ديجيتال كودكان
اينجا را فشار دهيد.

تاريخ معرفي:5 آذر 1383
پيشگويي هاي زرتشت-ترجمه از متن پهلوي-به اهتمام صادق هدايت--ارباب كيخسروشاهرخ
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks1/files/index.pdf
با توجه به اتمام فضاي موجود در گروه قبلي،كتابهاي جديد در اين گروه قرار داده مي شود

فصل نان-علي اشرف درويشيان
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=breadse_00390020&lang=English

قصه امير ارسلان نامدار-محمد علي نقيب الممالك-محمد مهدي طباطبايي-محمد رضا شمس
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=amirars_00390012&lang=English

آرش-بهرام بيضايي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=arash02_00390002&lang=English

شايد اسم من...(مجموعه 25 شعر كودكانه)-سولماز درياييان
http://www.icdlbooks.org/icdl/BookPreview?bookid=maybemy_00390062&summary=true&route=text&lang=Farsi

افسانه تنبل قهرمان-بهزاد غريب پور
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=lazyher_00390014&lang=Farsi

حكايت نامه بهرام خائف-حسين معلم
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=anecdot_00390006&lang=Farsi

قصه هاي طوقي-م.آزاد-ناهيد حقيقت
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=neckedb_00390054&lang=Farsi

فضانوردها در كوره آجر پزي-محمد محمدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=astrona_00390023&lang=Farsi

كارخانه همه كاره-نورالدين زرين كلك
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=amultif_00390094&lang=Farsi

لطيفه هاي شيرين عبيد زاكاني-محمد بني اسدي-شهرام شفايي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=obiedza_00390008&lang=English

ماجراهاي احمد وساعت-فرشته طاير پور-مهرنوش معصوميان
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=ahmadan_00390073&lang=English

داستانكهاي نخودي-محمد محمدي-محمد علي بني اسدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=nokhodi_00390076&lang=English

گل بادام-پروين دولت آبادي-محمد علي بني اسدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=almondb_00390051&lang=English

به قول پرستو-قيصر امين پور-محمدرضا دادگر
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=asthesp_00390060&lang=English

دور از خانه-نادر ابراهيمي-پري بياني
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=awayfro_00390070&lang=English

باغچه بان-محمد رضا يوسفي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=baqcheh_00390093&lang=English

بيژن ومنيژه-نيلوفر مير محمدي-آتوسا صالحي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=bizhana_00390005&lang=English

كوه مرا صدا زد-محمد رضا بايرامي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=calloft_00390044&lang=Farsi

بچه هاي جهان-محمود كيانوش-زهره پري رخ
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=childre_00390056&lang=English

موزه اي از لباسهاي محلي ايران بسازيم-
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=creatin_00390096&lang=Farsi

آتش در خرمن-حسين فتاحي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=cropson_00390039&lang=English


كلاغ پر-شكوه قاسم نيا و....
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=crowfly_00390058&lang=English

قصه هاي شيرين شاهنامه فردوسي-كريم نصر-عبدالله شعباني
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=ferdows_00390004&lang=English

قصه هاي شيرين هزار ويك شب(جلد اول)-محمد بني اسدي-شكوه قاسم نيا
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=arabia1_00390007&lang=English

قصه هاي شيرين هزار ويك شب(جلد دوم)-محمد بني اسدي-شكوه قاسم نيا
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=arabia2_00390101&lang=English

قصه هاي شيرين موش وگربه-محمد بني اسدي-مصطفي رحمان دوست
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=catandt_00390010&lang=English

امپراطور كلمات-احمد اكبر پور
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=emperor_00390047&lang=English

امپراطور سيب زميني چهارم-محمد محمدي
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=theempe_00390024&lang=Farsi

تاريخ معرفي:4آذر 1383
سنگ آفتاب-اكتاويوپاز-ترجمه احمد مير علايي-به همت ارشك

 • سنگ آفتاب-اكتاويوپاز-به همت ارشك

  مسيو ابراهيم وگلهاي قرآن-اريك امانوئل اشميت-حسين منصوري
 • مسيو ابراهيم وگلهاي قرآن-اريك امانوئل اشميت-حسين منصوري

  درباره اعتصاب-لنين
 • درباره اعتصاب-لنين

  نتايج وچشم اندازها-تروتسكي
 • نتايج وچشم اندازها-تروتسكي

  گذشته،حال و آينده اتحاديه هاي كارگري
 • گذشته،حال و آينده اتحاديه هاي كارگري

  نامه اول لنين به ماكسيم گوركي
 • نامه اول لنين به ماكسيم گوركي

  نامه دوم لنين به ماكسيم گوركي
 • نامه دوم لنين به ماكسيم گوركي

  تاريخ معرفي:دوم آذر 1383


 • email || 11/22/2004 02:24:22 AM

  (1) نظر بدهيد

  Friday, October 22, 2004

  كتابهاي منتشر يا معرفي شده در آبان ماه 1383

  معرفي اين كتاب به منزله تاييد محتواي مطالب آن نيست وفقط جهت مطالعه وافزايش آگاهي علاقه مندان به مسايل سياسي منطقه،انجام گرفته است:

  ايران در بحران؟-آرزوهاي اتمي ايران وواكنش هاي آمريكا-راجر هوارد-مهوش خدابخشيان

 • ايران در بحران؟-آرزوهاي اتمي ايران وواكنش هاي آمريكا-راجر هوارد-مهوش خدابخشيان
  تاريخ معرفي:26آبان ‏1383

  ابزارهاي توسعه صنعتي-هوشنگ امير احمدي

 • ابزارهاي توسعه صنعتي-هوشنگ امير احمدي

  جامعه سياسي،جامعه مدني وتوسعه ملي-هوشنگ امير احمدي
 • جامعه سياسي،جامعه مدني وتوسعه ملي-هوشنگ امير احمدي

  تاريخ معرفي:24آبان1383

  يكهزار واژه اصيل تركي در پارسي-محمد صادق نائبي

 • يكهزار واژه اصيل تركي در پارسي-محمد صادق نائبي

  مجموعه كلمات عوامانه فارسي
 • مجموعه كلمات عوامانه فارسي

  واقعه راستين نور-بديعه مرآتي
 • واقعه راستين نور-بديعه مرآتي

  تاريخ معرفي:24آبان1383
  قلعه حيوانات-جرج اورول-به همت علي اكبر آخوندي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Animal%20Farm.pdf

  در آن سوي زندگي ومرگ-سزار وايه خو-ترجمه مراد فرهاد پور
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Novels/

  سه مكتوب-ميرزا آقاخان كرماني
  http://www.babieh.com/farsi/ketab/seh_maktoob/seh_maktoob.pdf
  يا
  http://www.babieh.com/farsi/asnad/mirzaaghakhan.html

  كارل ماركس زندگي وديدگاههاي او-مرتضي محيط
  http://www.ketabfarsi.com/index.htm

  زندگي ومبارزات سياسي دكتر مصدق-نصرالله شيفته
  http://www.ketabfarsi.com/index.htm

  نوشته هايي درباره ايران-كارل ماركس وفردريش انگلس
  http://www.ketabfarsi.com/index.htm

  نظام جمهوريت تحت قيادت شهيد داود خان-كريم عطايي
  http://www.ariaye.com/dari1/pdf/book.pdf

  تاريخ معرفي:22آبان ‏1383‏
  عصر پهلوي به روايت اسناد-عليرضا زهيري
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/5
  ما از هميشه (گزيده شعر)-عليرضا صادقي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/ma.pdf
  متون اسلامي ويژه رشته هاي علوم پزشكي-ويراست دوم-دكتر غلامرضا نور محمدي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/7
  تفسير سوره فاتحةالكتاب-سيد جلال الدين آشتياني
  http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/fatehe/fehrest.htm
  بررسي مساله شايستگي زنان براي مناصب رسمي-آيت الله محمد هادي معرفت
  http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/qezavat/qezava.htm
  قرآن وقرآن پژوهي-بهاء الدين خرمشاهي
  http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/quran_paju/fehrest.htm#link0
  انواري از قرآن اسلام ومقتضيات زمان
  http://www.al-shia.com/html/far/books/quran&olum/anvar_az_quran/fehrest.htm
  اخلاق اسلامي-ويراست اول-احمد ديلمي-مسعود آذربايجاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=1/1/1
  اخلاق اسلامي-ويراست دوم-احمد ديلمي-مسعود آذربايجاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=1/1/2
  معارف اسلامي 1 ويراست دوم-محمد سعيدي مهر-امير ديواني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/1/1
  معارف اسلامي 2 ويراست دوم-عليرضا اميني-محسن جوادي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/1/2
  معارف اسلامي 1و2-نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/1/3
  معارف اسلامي در آثار شهيد مطهري(ره)-علي شيرواني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/1/4
  در آمدي بر خداشناسي فلسفي-محسن جوادي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/1
  طبيعت وحكمت(پژوهشي در برهان نظم)-احمد ديلمي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/2
  حيات جاودانه(پژوهشي در قلمرو معاد شناسي)-امير ديواني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/3
  سرشت انسان(پژوهشي در خداشناسي فطري)-علي شيرواني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/4
  نظريه ايمان در عرصه كلام وقرآن-محسن جوادي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/5
  در آمدي بر معرفت شناسي ديني ومعاصر-محمد تقي فعالي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/6
  در آمدي بر منشا دين-عليرضا قائمي نيا
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=2/2/7
  انقلاب اسلامي زمينه ها وپيامدها-دكتر منوچهر محمدي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/1
  انقلاب اسلامي وچرايي وچگونگي رخداد آن(ويراست اول)-جمعي از نويسندگان
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/4
  انقلاب اسلامي وچرايي وچگونگي رخداد آن(ويراست دوم)-جمعي از نويسندگان
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/3
  انقلاب اسلامي وچرايي وچگونگي رخداد آن(ويراست سوم)-محمد پزشكي-محمد علي حسين زاده و..
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/2
  حديث پيمانه(پژوهشي در انقلاب اسلامي)-حميد پارسا نيا
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/5
  در آمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي-محمد شفيعي فر
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/6
  انقلاب اسلامي ايران(علل ،مسائل ،ونظام سياسي)-عباسعلي عميد زنجاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/1/7
  در آمدي بر ريشه هاي انقلاب اسلامي(مجموعه مقالات1)-عبدالوهاب فراتي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/1
  رهيافت هاي نظري بر انقلاب اسلامي(مجموعه مقالات 2)- عبدالوهاب فراتي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/2
  آخرين انقلاب قرن-جلد اول-عباس زارع
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/4
  آخرين انقلاب قرن-جلددوم-عباس زارع
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/3
  مدخلي بر انقلاب اسلامي-محمد شفيعي فر
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=3/2/6
  تاريخ تحليلي اسلام-محمد نصيري رضي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/1/1
  تاريخ اسلام در آثار شهيد مطهري (ره)جلد اول-سيد سعيد روحاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/2/1
  تاريخ اسلام در آثار شهيد مطهري (ره)جلددوم-سيد سعيد روحاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/2/2
  تاريخ اسلام در آثاراستاد مطهري (ره)ويراست دوم-سيد سعيد روحاني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/1/2
  تاريخ اسلام به روايت امام علي (ع)-محمد حسين دانش كيا
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/2/3
  در آمدي بر تاريخ اسلام(مجموعه مقالات)-سيد حسين فلاح زاده
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/2/4
  بررسي نقش امام سجاد در رهبري شيعه-محسن رنجبر
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=4/2/5
  برساحل سخن-سيد ابوالقاسم حسيني(ژرفا)-
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=5/1/1
  درسهايي از وصيت نامه امام خميني (ره)-سيد محمد شفيعي مازندراني
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=5/1/2
  متون اسلامي ويراست اول-حسين عبدالمحمدي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/1
  متون اسلامي ويراست دوم-حسين عبدالمحمدي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/2
  سيري در متون اسلامي-سعيد ضيايي فر
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/3
  متون اسلامي ويژه رشته هاي پزشكي-دكتر غلامرضا نور محمدي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/4
  آموزه هايي از نهج البلاغه-جواد رفيعي-محمد رضا آقايي
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/5
  آموزه هايي از متون قرآن وحديث-دكتر محمد تقي دياري بيدگلي وهمكاران
  http://www.maarefsite.com/?page=books&url=6/1/6
  در عظمت زيارت عاشورا-مرتضي زاهدي
  http://www.sabereh.ir/dars/fehrest-book1.htm
  جراحي روح-محسن مخملباف
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=94&P=1
  لبخند-محمد پورثاني
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=132&P=1
  سراسر حادثه-بهرام صادقي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=117&P=1
  زباله هاي دولتي-خسرو شاهاني
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=89&P=1
  چكمه هوشنگ مرادي كرماني
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=54&P=1
  آينه محمود دولت آبادي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=49&P=1
  بچه مردم-جلال آل احمد
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=47&P=1
  غريبه وآقاقيا-علي اصغر شيرزادي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=45&P=1
  آلماني-پرويز دوايي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=42&P=1
  عيد ديدني-محسن سليماني
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=40&P=2
  كلاف سردر گم-بهرام صادقي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=36&P=2
  مرغداني-محمد محمد علي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=32&P=2
  اسب-رضا بابا مقدم
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=18&P=2
  قصه عينكم-رسول پرويزي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=17&P=2
  سوسياليسم ليبرتاريايي-ديويد لمب-نصير كوشا
  http://www.kavoshgar.org/Translations/Lamb_SL.pdf
  دردفاع از انقلاب روسيه-لئون تروتسكي-ترجمه سياوش نواب-بازنويس:ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1932/defa-enghelab.pdf
  شب تعيين كننده سرنوشت- لئون تروتسكي-بازنويس:ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1930/zm/f26.pdf
  تاريخ معرفي:15آبان 1383

  مسوول محترم سايت آشيان تحول جديدي در كتابخانه الكترونيك اين سايت بوجود آورده است . بدنبال اين تحول مثبت،كليه آدرسهاي قبلي كتب موجود در اين سايت غير فعال شده است . لذا براي دانلود كتب مذكور بايد در ابتدا به صفحه اصلي كتابخانه مراجعه بفرماييد

  شكست امپرياليسم در ويتنام-مندلhttp://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1975/vietnam.pdf
  نقد برنامه گوتا-كارل ماركس
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1875/naghd-gota.pdf
  شازده كوچولو-احمد شاملو
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/(PersianTexts) Poems & Literature/Shamloo/) Poems & Literature/Shamloo/
  تاريخ معرفي:14 آبان 1383
  كمونيسم يا سنديكاليسم(شامل تصحيحات)-تروتسكي-بازنويس:ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1929/sandikalizm-komonizm.pdf

  بيانيه كمونيست در عصر حاضر(شامل تصحيحات)-تروتسكي- بازنويس:ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1937/manifest.pdf

  از بودن وسرودن-شفيعي كدكني-به كوشش ارشك

  بوي جوي موليان-شفيعي كدكني-به كوشش ارشك

  مثل درخت در شب باراني-شفيعي كدكني-به كوشش ارشك

  فيلتر در اينترنت-جلد اول-امير حسين
  http://www.sharemation.com/amirhm/censorship.pdf
  يا
  http://amerhossein.blogspot.com/2004_01_01_amerhossein_archive.html
  تاريخ معرفي:11آبان 1383

  تعدادي كتاب جديد توسط ارشك در قسمت فايلز گروه ايشان قرار داده شده است:

  صنعت فرهنگ سازي(روشنگري به مثابه فريب توده اي)-ماكس هوركهايمر وتئودور آدورنو-ترجمه مراد فرهاد پور

  چكامه هاي گزيده هوشنگ ابتهاج-ارشك

  سياه مشق-هوشنگ ابتهاج-ارشك

  معصوم چهارم-هوشنگ گلشيري

  از زبان برگ-شفيعي كدكني-ارشك

  در كوچه باغهاي نشابور- شفيعي كدكني-ارشك

  شبخواني- شفيعي كدكني-ارشك

  زمزمه ها- شفيعي كدكني-ارشك

  يك كتاب جديد در گروه كتابهاي ايراني

  جماعت-ابوالفضل زرويي نصرآباد

  تاريخ معرفي:8آبان 1383

  داستان خرگوشهاي فلوپسي-بئاتريكس پاتر-محمد رضا حقيري-ابوالفضل حقيري
  http://www.ephilosophy.ws/persian/baby/TaleOfFlopsy.pdf

  انشعاب در بهاييت-اسماعيل رايين
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab646/book01/html/p0001_.html

  واپسين جنبش قرون وسطايي-محمدرضا فشاهي
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab711/ketab.html

  ايران برآمدن رضاخان وبرافتادن قاجار ونقش انگليسها-سيروس غني
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab693/ketab.html


  دكتر محمد مصدق ورسيدگي وفرجام در ديوان كشور-جليل بزرگمهر
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab707/ketab.html

  انجيل برنابا-ترجمه سردار كابلي
  http://www.freewebs.com/bernaba/EnjileBernaba.pdf

  بيانيه كمونيست(مانيفست)-ماركس وانگلس-ترجمه برهان رضايي بازنويس از ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm

  از ميان ريگها والماسها-احسان طبري
  http://www.tabarestan.org/book/Tabari_AzMianeRigha.pdf

  با پچپچه هاي پاييز احسان طبري
  http://www.tabarestan.org/book/Tabari_BaPechPechehaye.pdf

  پنجابه-احسان طبري
  http://www.tabarestan.org/book/Tabari_Panjabe.pdf

  گزيده اي از آثار رفيق احسان طبري
  http://www.tabarestan.org/book/Tabari_Gozide,iAzAsar.pdf

  منتخب مقالات احسان طبري
  http://www.tabarestan.org/book/Tabari_MontakhabeMaqalat.pdf

  نامه هاي عاشقانه نيما
  http://www.avayeazad.com/nima_love_letters/list.htm

  تاريخ معرفي:7آبان 1383
  يادداشتهاي روزانه-لئون تروتسكي-مترجم :هوشنگ وزيري-باز نويسي از رويا شاهپوري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1935/yr/yaddashthaye-roozaneh.htm
  تاريخ معرفي:3آبان 1383

  مصدق در محكمه نظامي-جلد اول
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/darmahkameh/book01/html/p0001_.html

  صداي پاي آب-سهراب سپهري
  http://groups.yahoo.com/group/Iranibooks/files

  نقدي بر كتاب تولدي ديگر-سيد عليرضا صدر حسيني
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5838.htm

  روحانيت ستيزى‏در تاريخ معاصر ايران -فاطمه رجبي
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5757.htm

  دانستنیهای علمی-موسسه تبيان
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5845.htm

  مشكلات فقهى معاینات پزشكى و راه حلها-آيت الله ابراهيم اميني
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5830.htm

  ارزش پزشك و مسئولیت سنگین او- آيت الله ابراهيم اميني
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5828.htm

  پاسخ به مشكلات جوانان-سيد حسن ابطحي
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5820.htm

  دين وسياست- آيت الله ابراهيم اميني
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/5826.htm

  استفتائات-آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
  http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books1/1213.htm

  بي اعتنايي به سياست-كارل ماركس-شامل تصحيحات-ياشار آذري
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1873/bietenayi-siasat.pdf

  تاريخ معرفي:اول آبان ماه ‏1383‏


 • email || 10/22/2004 05:14:41 AM

  (4) نظر بدهيد

  Monday, September 27, 2004

  كتابهاي منتشر يا معرفي شده در مهرماه 1383
  -----------------------------------------------------------


  سه كتاب موجود در سايت شخصي آقاي نامدار ناصر
  خانه سياه است(داستانهاي كوتاه)-نامدار ناصر
  http://hem.fyristorg.com/namdar/dastan/khane_siayh_ast.pdf

  سرزميني كه وجود ندارد-گزيده شعرهاي اديت سودر گران-برگردان از نامدار ناصر
  http://hem.fyristorg.com/namdar/tarjome/edith_sodergran.pdf

  پادرنگ(دفتر شعر)-نامدار ناصر
  http://hem.fyristorg.com/namdar/ketabha/padarang.pdf

  تاريخ معرفي:30مهرماه ‏1383‏

  حقايق ورازهاي كودتاي 1992-زنده ياد دكتر نجيب الله ج منصور پوپل
  بازدن اي ميل ودرخواست كتاب از اين آدرس:
  dilabad@gmail.com

  بسوي تمدن بزرگ-محمد رضا پهلوي
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab695/book01/html/p0000a.html

  بخشي از الواح خطي باب وسيد حسين كاتب
  http://www.babieh.com/farsi/ketab/bakhshi/book01/html/p0000a.html

  آثار الازليه-ميرزا يحيي صبح ازل
  http://www.babieh.com/farsi/ketab/asar_azalieh/book01/html/p0000a.html

  تشكيل حزب كارگر سوسيال دموكرات-ولاديمير ايليچ لنين
  جلد اول
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab613/ketab01.pdf

  جلد دوم
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab613/ketab02.pdf  مولوي بلخي رستاخيز ((رام))،فرزند سيمرغ-منوچهر جمالي
  http://www.jamali-online.com/movlavi-10_2.htm

  معصوم دوم-هوشنگ گلشيري
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Hooshang%20Golshiri/

  ترانه شرقي وديگر اشعار-فدريكو گارسيا لوركا-احمد شاملو
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Others/

  شعر هاي اوكتاو يوپاز-احمد شاملو
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Others/

  سياه همچون اعماق آفريقاي خودم-لنگستون هيوز-احمد شاملو
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Others/

  نامه هاي فروغ فرخزاد به پرويز شاهپور
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Forough%20Farrokhzad/

  تاريخ معرفي:29مهر ‏1383‏
  هجده سروده از هيلده دومين-هيلده دومين علي اصغر فرداد
  http://www.mani-poesie.de/index.jsp?dest=util/article_frame.jsp?aId=1728


  سرمايه به مثابه تضاد مجسم-ايستوان مزاروش دكتر مرتضي محيط(بخشي از كتاب يا سوسياليسم يا بربريت كه قبلا معرفي شده است)
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/socialism.pdf

  مباني انجيل-يك راهنماي مطالعاتي جهت بازيابي لذت و آرامش نهفته در مسيحيت واقعي
  http://www.bbie.org/farsi/index.html
  يا
  http://www.bbie.org/farsi_text/index.html
  يا فايل زيپ شده ورد
  http://www.bbie.org/farsi/download/index.html

  انجيل برنابا-ترجمه سردار كابلي
  http://bernaba.blogspot.com/


  دو گروه جديد كتابخواني

  گروه كتابهاي ايراني در ياهو
  http://groups.yahoo.com/group/Iranibooks

  و يك گروه جديد به سرپرستي آرش
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania

  كه در آن مجموعه آثار احمد شاملو را خواهيد يافت
  http://groups.yahoo.com/group/arashkania/files/Shamloo/

  تاريخ معرفي :24مهرماه ‏1383‏


  مجموعه داستانهاي كوتاه آنتوان چخوف
  http://www.andischeh.com/seiten/dastan/chekhov.pdf

  آموزش استفاده از نرم افزار جديد ضد سانسور((آن اسپيد)-كتابخانه الكترونيك فارسي
  http://www.freepgs.com/pol/e-books/onspeed.php
  يا
  http://www.freepgs.com/pol/files/learning_onspeed.pdf

  كرم(داستان علمي)-الكساندر لازاروويچ-ابو الفضل حقيري قزويني
  http://www.ephilosophy.ws/persian/baby/worm.htm

  آيينه جهان نما(منتخبات انوار سهيلي)-حسين واعظ كاشفي-دارالسلطنه كابل 1317
  http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl01/collection/aina.html

  تقويم الدين-ملا ابوبكر-عبدالرزاق دهلوي-مير محمد عظيم خان
  http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl01/collection/taqv.html

  زبدات التجويد-قاري نيك محمد
  http://dlib.nyu.edu:8083/servlet/SaxonServlet?source=zubd.xml&style=zubd.xsl

  كتاب اشعار عمو پورنگ(كودكان)-پورنگ
  http://www.freepgs.com/pol/files/poorang.pdf

  تاريخ معرفي:18مهرماه‏1383‏
  معناي زندگي-نادر عرفاني
  http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/mana_zendegi.pdf
  عاشق زندگي شيفته آزادي شيداي زيبايي-احد قرباني
  http://www.tabarestan.org/book/AsheqeZendegi.pdf
  آرزوهاي كرم كوچولو-شكوه قاسم نيا-محمد بني اسدي
  http://www.doostaneh.com/pubs/book/Arezoo_kerm_koochak/index.htm
  تعداد 84 كتاب كودك به زبان فارسي در اين آدرس موجود است كه براي مطالعه مي توانيد به آنجا سر بزنيد

  آكوردهاي گيتار(شامل 270آكورد ومتن ترانه هاي فارسي وانگليسي)
  http://groups.yahoo.com/group/roozha/files
  مصدق سالهاي مبارزه ومقاومت-سرهنگ غلامرضا نجاتي--جلد دوم
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/salhajeld2/book01/html/p0000_.html
  قتل عام ارمنيان-اسماعيل رايين
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab702/ketab.html
  گفتگو با پل سوييزي
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab439/ketab.html
  نت ملودي
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab503/ketab.html
  آيين عياري
  http://www.asre-nou.net/1383/tir/3/GahRouzaneh67_Khanlari.pdf

  تاريخ شفاهي مطبوعات ايران-محمد علي سفري
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab592/ketab.html

  ديدار 1381-احد قرباني
  http://www.tabarestan.org/book/Didar1381.pdf

  گزيده داستانهاي كوتاه صادق چوبك
  http://www.geocities.com/ketabmajazi/shoma.zip
  يا
  http://www.geocities.com/ketabmajazi/choobak.pdf

  قلم وسياست-محمد علي سفري
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab063/p001.html

  سيري در تلمود(متن كامل كتاب)
  http://www.yahood.net/seyr.htm
  رازهاي خنوخ
  http://www.yahood.net/new/00403.htm
  عهد مشايخ دوازده گانه
  http://www.yahood.net/new/00804.htm
  كتاب مقدس-تلمود
  http://www.yahood.net/Book/book.htm
  تاريخ معرفي در وبلاگ:17مهر ماه1383
  خاطرات وتالمات دكتر محمد مصدق
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/taalomat/book01/html/p0000_.html
  صعود محمد رضا شاه به قدرت يا شكوفايي ديكتاتوري
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/soood/book01/html/p0001_.html
  حقوق بگيران انگليس در ايران
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/hoghoogh/book01/html/p0001_.html
  اسنادي پيرامون توطئه ربودن وقتل سرلشكر افشار طوس رييس شهرباني حكومت ملي
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/afshartoosasnad/book01/html/p0000a.html
  مصدق ؛سالهاي مبارزه ومقاومت-تاليف سرهنگ غلامرضا نجاتي(جلد اول)
  http://www.chebayadkard.com/ketabkhaneh/nehzatmelli/salhajeld1/book01/html/p0000_.html
  پارك ژوراسيك(رمان )-ترجمه علي ايثاري كسمايي
  http://www.freepgs.com/pol/e-books/jurassic_park.php
  فروپاشي سرمايه داري؛تئوري زوال يا زوال تئوري(بخش اول)-ترجمه محسن صابري
  http://www.kavoshgar.org/Translations/Decadence1.pdf
  تاريخ معرفي:نهم شهريور1383
  دين، عرفان و جادو؛ احسان طبری
  http://eksir.com/ehsantabari.pdf
  مانيفست جمهوری‌خواهی؛ اکبر گنجی
  http://eksir.com/siasi/ganji.pdf
  پيشگفتار امتناع تفکّر در فرهنگ دينی؛ آرامش دوستدار
  http://www.freewebs.com/majidzohari/doostdar.pdf
  آذربايجان، يک مسئله حياتی ايران؛ تقی ارانی
  http://www.persian-heritage.com/currentissue/Issues/no34/farsi/pages/farsi23.html
  ايران در گذشت روزگاران؛ جلال متينی، جلال خالقی مطلق
  http://www.azargoshnasp.net/~iran/Iran/iran.htm
  چگونه نام آذربايجان بر آران نهاده شد؛ عنايت‌الله رضا
  http://www.azargoshnasp.net/~iran/geography/azararan/4.pdf
  ناصرخسرو قباديانی؛ علی ميرفطروس
  http://www.persian-heritage.com/currentissue/Issues/No31/FarsiSection31/pages31/p39.html
  تاريخ معرفي :ششم مهر ماه 1383


  email || 9/27/2004 06:32:17 PM

  (7) نظر بدهيد

  Friday, August 27, 2004

  كتابهاي منتشر يا معرفي شده در شهريور ماه 1383
  اخلاق آنها واخلاق ما-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/akhlagh.htm
  ---------------------------------- --------------------------------------
  سياه وسپيد(داستان واقعي)-الف.آزرم
  http://www.freewebs.com/ketab/SiahWaSapidB-1.pdf
  نوروز انگيزه ورسالت فرهنگي-بشيرعزيزي
  http://www.farda.org/books/nowroz/nowroz.htm
  يا
  http://www.ariaye.com/ketab/nowroz/nowroz.html
  يا
  http://www.freewebs.com/ketab/Nawroz-1.pdf
  روي تقويم تمام سال(مجموعه شعر )- (زنده ياد) ليلا صراحت روشني
  http://www.freewebs.com/ketab/LailaBook.pdf
  در مجمر آوارگي(گزينه شعر)-كريمه ولي نادري
  http://www.freewebs.com/ketab/Majmar-e-Awaragi.pdf
  شب رفت وسحر نشد(هجده نوشته در باره افغانستان)-نصير مهرين
  http://www.freewebs.com/ketab/ShabRaftO2nd.pdf
  با تشكر از پوپل عزيز براي معرفي اين كتب

  توجه :آدرس دو كتاب زير تصحيح شد:
  قصه ي خرگوش پيتر، نوشته ي بئاتريكس پاتر، ترجمه ي قاسم كياني مقدم
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabbit.pdf
  مرجع جيبي جاوااسكريپت، نوشته ي ديويد فلاناگان، ترجمه ي قاسم كياني مقدم
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/jspr2e.pdf
  تاريخ معرفي كتب:31شهريور1383
  داستان پيتر خرگوشه بئاتريكس پاتر-محمد رضا حقيري
  www.ephilosophy.ws/persian/baby/peterrabit.pdf
  توجه:اين داستان براي اولين بار با ترجمه آقاي قاسم كياني مقدم وبا اين آدرس معرفي شده است:
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabit.pdf

  كتابهاي موجود در سايت سازمان آموزش وپرورش استان چهار محال و بختياري

  جدول تناسبي
  http://www.chbedu.org/lab/book/darsi/book/ptable.htm
  سينتيک (سوم دبيرستان )
  http://www.chbedu.org/lab/book/darsi/book/sakhtaratom/index.htm
  منابع آماري در ايران
  http://www.chbedu.org/lab/book/darsi/book/2-4-5.pdf
  کتابداري و ارزش حرفه اي آن
  http://www.chbedu.org/lab/book/darsi/book/kvar.pdf
  مديريت اطلاعات و جايگاه حرفه کتابداري در آن
  http://www.chbedu.org/lab/book/darsi/book/moete.pdf
  حجامت و کاربرد آن
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/hejamat.zip
  نسخه شفا
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/nskh_shfa.zip
  مراقبت از خون
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/moraghebataskhon.pdf
  پالايش پلاسما و فراورده هاي خوني و فوايد آن
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/no10.pdf
  سيفليس و اهداء کنندگان خون
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/no7-1.pdf
  Look Back در انتقال خون
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/no14.pdf
  ماساژ
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/masag.pdf
  کاربرد صحيح فراورده هاي خوني
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/no4.pdf
  خواص ميوه ها و سبزيجات
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/miveha.htm
  سلامتي
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/salamati.htm
  ويتامين ها
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/vitaminha.htm
  بيماري ها
  http://www.chbedu.org/lab/book/oloom/book/bimariha.htm
  هنر آشپزي
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/Persian_Cooking_ebook.exe
  پويا نمايي 1
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/1.pdf
  پويا نمايي 2
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/2.pdf
  پويا نمايي 3
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/3.pdf
  پويا نمايي 4
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/4.pdf
  پويا نمايي 5
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/5.pdf
  پويا نمايي 6
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/6.pdf

  به سوي تئاتر
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n1.htm
  تئاتر،جامعه،سياست
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n2.htm
  دستاوردهاي سالهاي سخت
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n3.htm
  ارزيابي سخنان سه زن
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n4.htm
  کودکي را جامه ي ديگر پوشاندن
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n5.htm
  خطوط هندسي يک جادو
  http://www.chbedu.org/lab/book/hoonar/book/n6.htm
  راهنماي ويندوز ملنيوم
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/WindowsPdf.pdf
  برنامه نويسي پاسکال
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/pascalLearnin.pdf
  مقايسه برنامه نويسي C و پاسکال
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/pascalLearnin.pdf
  آموزش Unix در 24 ساعت
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/24unix.pdf
  آموزش Excel 95
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/excel_95_01-63.pdf
  آموزش Excel 2000
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/excel_2000_01-83.pdf
  با کامپيوتر خود دوست شويد
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/friend_01-58.pdf
  آموزش HTML
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/homepages_01-52.pdf
  آموزش JavaScript
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/javascript2_02-67.pdf
  مفاهيم اوليه شبکه
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/Network_1.pdf
  آموزش OutLook Express
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/outex5_02-61.pdf
  آموزش PowerPoint 2000
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/pp2000_02-62.pdf
  آموزش Unix (مقدماتي)
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/unix-I.pdf
  آموزش Unix (پيشرفته)
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/unix-II.pdf
  نقش مسيرياب (Router) در شبکه
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/Router.pdf
  معماري سيستم هاي کامپيوتري
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/SystemArchitectureBook.pdf
  برنامه نويسي شبکه به کمک TCP/IP
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/TCP-IP-complete.pdf
  آموزش TCP/IP
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/TCPIP.pdf
  آموزش VB.NET
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/vbdotnet.pdf
  آموزش Windows 2000
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/win2000.pdf
  Windows 2000 را بهتر ياد بگيريم
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/windows_2000.pdf
  آموزش Windows 98
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/windows_98_01-67.pdf
  آموزش Word 2000
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/word_2000_01-52.pdf
  آموزش Word (پيشرفته)
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/word_power_user_02-67.pdf
  تنظيم Windows از طريق Registry
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/windows_nt_registry.pdf
  Scanner
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/scaner.pdf
  فعال سازي محصولات ميکروسافت
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/microsoft.pdf
  آموزش ActiveX در 21 روز
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/teachyourselfactivexin21days.zip
  آموزش Linux در 24 ساعت
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/teachyourselflinuxin24hours.zip
  استفاده از Access و HTML براي تهيه وب ليستهاي قابل مرور
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/access.pdf
  IT در رسانه ها
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/khabar.pdf
  راهنماي پيشرفته VB.NET
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/vb.netdevelop.pdf
  VB.NET
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/vb.netlanguage.pdf
  ضروريات Net FrameWork
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/netframeworkessentials.pdf
  VRML چيست
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/WhatisVRML.htm
  آموزش FrontPage XP
  http://www.chbedu.org/lab/book/computer/book/front%20page.htm

  بر فراز موتورهاي جستجو
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/SearchEngineAscent.pdf
  آموزش اينترنت (مقدماتي)
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/internet01-70.pdf
  آموزش اينترنت ( پيشرفته )
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/most_internet_01-52.pdf
  دنياي مجازي در اينترنت
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/vword.htm

  نكات و حقه هاي جستجوگري در اينترنت
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/Internet_ebook.exe

  نامه الکترونيکي
  http://www.chbedu.org/lab/book/internet/book/email.htm

  تاريخ معرفي در وبلاگ:25شهريور1383

  يك كتاب داستان كه به همت ياران وبلاگ تهيه شده است:
  شرح زندگي محرومان گوادالوپ

  كوخ نشينان خوش اميد-لوسي ژوليا-ترجمه زنده ياد جهانگير افكاري
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/kookh.pdf

  آخرين همسفر(منتخب اشعار-)-فريدون ايل بيگي
  http://asre-nou.net/1383/shahrivar/8/Axarin

  روي ماه خداوند را ببوس-مصطفي مستور
  http://www.persiantalk.com/viewposts.asp?post_id=22317&group_id=12&action=post

  اگه اون ليلاست پس من كي ام؟(مجموعه داستان)-ليلا صادقي
  http://www.freewebs.com/popalebooks/LielaSadghi-1.pdf

  اشعار آهنگهاي خواننده افغان احمد ظاهر-جواد منصور پوپل
  http://www.freewebs.com/popalebooks/Ahmadzahir.pdf


  واژه نامه حقوقي فارسي به انگليسي-بهروز توراني

  http://www.freewebs.com/popalebooks/DicPE.zip

  شرح رساله زنون الكبير اليوناني(ابونصرفارابي)

  http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/Zeno.pdf

  به سوي هم گرايي
  http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/converge.htm

  تبيين هاي فمينيستي علم
  http://www.ephilosophy.ws/persian/phil/feminism.pdf

  دروغ بزرگ حادثه يازدهم سپتامبر
  http://www.yahood.net/Dorogh.pdf

  تاريخ معرفي:20شهريور‏1383‏

  كتابچه أي درباره تولستوي (به مناسبت سالروز تولد او) توسط مسوول محترم گروه تهيه كتاب(فائزه)؛آماده شده ودراين آدرس قابل دريافت ومطالعه است

  فرذا 18 شهريور مصادف است با سي وپنجمين سالروز خاموشي جلال آل احمد.
  به همين مناسبت كتاب
  غروب جلال به قلم نويسنده تواناي ايران زمين ؛سيمين دانشور
  ؛تهيه شده ودر آدرس زير قابل دريافت است.
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/JALAL.pdf
  به اطلاع خوانندگان محترم مي رساند كه به زودي چاپ جديد وكاغذي اين كتاب با اندكي تغيير وافزودن بخشي جديد
  به بازار كتاب خواهد آمد.
  سمت وسوهاي تحقيقات نانو تكنولوژي-مرتضي مغربي وهمكاران
  http://www.irannano.org/book/B820407.php
  تاريخ معرفي:14شهريور1383

  تكامل سوسياليسم از تخيل به علم-فريدريش انگلس
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-takhayoli-elmi.htm

  اصول كمونيسم
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf

  آموزش زبان تركي آذربايجاني
  http://www.sharemation.com/gajil11/dastoor-e-zaban.pdf

  طرز صحيح استفاده و نگهداری بهينه از کاتريج های پرينترهای جوهرافشان http://photohamrah.persianblog.com/1383_5_photohamrah_archive.html#2297498

  كردستان معاصر-م.الف.حسرتيان-م.س.لازاريف-ش.خ.مگوي-مركز روشنگري كرددر مسكو-دكتر كامران امين آوه
  http://www.freewebs.com/popalebooks/kurdestani.pdf

  شما چيزي گم نكردين؟-علي اكبر كرماني نژاد
  http://www.freewebs.com/popalebooks/shoma%20chizi%20gom%20.pdf

  دو كتاب اخير به همت يار خوب ادب و فرهنگ پارسي منصور پوپل بر روي اينترنت قرار گرفته است
  تاريخ معرفي در وبلاگ:6شهريور 1383


  email || 8/27/2004 04:20:56 PM

  (13) نظر بدهيد

  Sunday, July 25, 2004

  درخواست از مراجعين محترم.
  از عزيزاني كه اطلاعات فني وامكانات دارند تقاضا مي كنيم مجموعه كتابهاي معرفي شده در وبلاگ را دانلود كرده وبه شكل سي دي كتابهاي الكترونيك در آورند  ودر اختيار ديگران قرار دهند.
  البته سعي كنند از تكثير كتب غير مجاز خودداري كنند.
   يكي از دوستان نيز در اي ميلي نوشته بود كه مي توان كتابها را به شكلي درآورد كه در ويديو سي دي معمولي هم قابل مطالعه باشد.
  اميدوارم اين كار نيز ممكن شود تا انبوهي از كتابخوانان فاقد كامپيوتر بتوانند به كتب دلخواه خود دست يابند.
  پيروز باشيد.  email || 7/25/2004 02:38:55 AM

  (30) نظر بدهيد

  كتابهاي منتشر يا معرفي شده در مرداد ‏1383‏

  خودآموز خط اوستايي-آرمين كسروي
  http://www.iranzone.net/bx/avestan_writing.pdf

  يا
  http://www.sharemation.com/zoroaster7/avestan%20writing.pdf
  تاريخ معرفي:30مرداد 1383

  وداع(وچند داستان كوتاه ديگر)-حسين نوش آذر
  http://www.nushazar.de/pdf/veda.pdf
  فدراليسم در ايران
  http://www.azbiltop.com/temp/fedralism_in_Iran_Azbiltop.pdf
  فرهنگ چيست؟ گاتاها و فرهنگ ایران- فریبرز رهنمونhttp://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminThree/ffarhang.pdf
  فَروَهر- سرگذشت روح و روان-استاد هاشم رضیhttp://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/hRaziFravahar.pdf
  فَروهَر و گاتها-فريبرز رهنمون
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/fravahar.pdf
  فَروهر دکتر برزو نجمي
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminSix/najmiFravahar.pdf
  دانش در ايران باستان و تاثير ان بر جهان-استاد پرويز شهرياری
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFour/parviz.pdf
  تاثير ميتراييسم بر مسيحيت- دکتر زرتشت عطاالهي
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/ataolae.pdf
  نگاهي به مهر و ميتراييسم-دكتر تورج پارسي
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/pasi2raj.pdf
  مزدا و اهورا آرش آن در گاتها چيست؟-فريبرز رهنمون
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminOne/fmazdas.pdf
  عرفان و مهر ديني: ميترا و "زرتشت"-استاد جلال الدين آشتياني
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/astiani.pdf
  هفت پيكر نظامي و مهر آييني-دكتركيوان نجم آبادی
  http://www.ahura.homestead.com/files/IranZaminFive/najmabdi.pdf
  تاريخ معرفي در وبلاگ:25 مرداد 1383

  قانون اساسي اسپانيا-به كوشش رسول پدرام
  http://www.ashian.com/books/book/Constitu_persa.pdf
  يا
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Constitu_persa.pdf

  خدايان جنگل مي ميرند(مجموعه داستان)-رزاق مامون
  http://www.freewebs.com/popalebooks/Mamun-1.pdf
  اين كتاب به همت دوست گرامي ما پوپل بر روي شبكه جهاني قرار گرفته است.

  اگر نمي خواستي عاشق شوي چرا موهايت را پريشان كردي؟(مجموعه شعر)-كريم شفائي
  http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/karimShafaee.pdf
  تاريخ معرفي در وبلاگ:20مرداد 1383

  دوست گرامي مهدي عزيز مسوول كتابخانه كتابهاي مجازي فارسي گروهي در ياهو تشكيل داده است كه شما را به عضويت در آن دعوت مي كنم.
  http://groups.yahoo.com/group/ketabfarsi/

  ملاحظاتي در مورد سازمان-هنري سيمون-وحيد تقوي

  http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_Org.pdf

  طبقه كارگر وسازمان-کورنليوس کاستورياديس-مهران اميريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Castoriadis_T&S.pdf

  جنبش نوين هنري سيمون-محسن صابري

  http://www.kavoshgar.org/Translations/Simon_new.pdf

  آنتوان پانه كوئك وكاوش براي سوسياليسمي رهايي بخش-جان جربر-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Gerber_Pannekoek.pdf

  كمونيسم شورايي ونقد بلشويسم-كايو برندل-مريم صبا

  http://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_CC.pdf

  روايت پرولتري انقلاب روسيه :كرونشتات-كايو برندل-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_Kronstadt.pdf

  ماركس اقتصاددان يا انقلابي؟-هري كليور-محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Cleaver_Marx.pdf

  شوراها وكميته هاي كارخانه در انقلاب روسيه-پيتر رچلف-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Rachleff_SFC.pdf

  ملاحظاتي در مورد بازسازماني چپ انقلابي-كايو برندل-نصير كوشاhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Brendel_reorg.pdf

  كمونيسم شورايي-نيل فتس-محسن صابري

  http://www.kavoshgar.org/Translations/Fettes_CC.pdf

  مصاحبه با هَری کليور در مورد مارکسيسمِ آتونوميست - وحيد تقوی http://www.kavoshgar.org/Translations/Cleaver_interview.pdf

  سوسياليسم يا بربريت:يك گروه انقلابي فرانسوي-مارسل وان در ليدن-محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Linden_SauB.pdf

  كمونيسم شورايي-ريچارد گامبين-وحيد تقوي

  http://www.kavoshgar.org/Translations/Gombin_CC.pdf

  به سوي آغازي نوين"در مسيري ديگر-هال دريپر-مهران اميريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Tward.pdf

  نكاتي عمومي در مورد مسئله سازمان-آنتون پانه كوئك-وحيد تقويhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Panne_OnOrg.pdf

  خود انگيخته گي وسازمان-پل متيك محسن صابريhttp://www.kavoshgar.org/Translations/Mattick_Spo_Org.pdf

  مباحثی پيرامون حزب و طبقه، از آنتون پانه کوک، فرانك ميتلاند، پل متيك وآبراهام زيگلر-وحيد تقوی
  http://www.kavoshgar.org/Translations/PAndC_Disc.pdf

  چهره زن در جرايد مشروطيت-روشنك منصورhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  فرنگ وفرنگ مآبي هماناطق

  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  گوشه هايي از مبارزات خلق آذربايجان محمد چوپان زادهhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  هدفها ومبارزه زن ايراني-محمد حسين خسرو پناهhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  دو نامه از ايرج ميرزا-ايرج ميرزاhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  سركوب جنبش دانشجويي هما ناطقhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  ويژه نامه شيون فومني
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  ويژه نامه كسروي يحيي آريان پورhttp://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  اشعاري از شاعران ايل قشقايي

  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketabkhani.html

  تاريخ معرفي در وبلاگ:18مرداد 1383


  تاريخ ظهور حق جلد سوم-فاضل مازندراني
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab566/book01/html/p0000_.html

  اشراق رباني طاهره قرة العين
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab565/p001.html


  نقايض الخياميه وساير هزليات-ميتيلات
  http://khayyaami.blogspot.com


  معرفي در وبلاگ-15 مرداد 1383

  اعترافات يك نويسنده-سعيد توكل
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab605/ketab.html
  انديشه هاي ميرزاآقا خان كرماني-فريدون آدميت
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab701/ketab.html
  پلان مارشال تجربه يك بازسازي موفق-پين فان در هوفن-محمد فاروق كارمند
  http://www.ariaye.com/ketab/marshall/marshalplanp1.html
  پرده شانزدهم(نمايشنامه تاريخي در 15 پرده)-رزاق مامون
  http://www.ariaye.com/ketab/mamoon.html
  نعش ها سنگين هستند-منوچهر جمالي
  http://www.khomam.com/Books/Naesh/naesh.htm

  نگاه از لبه پرتگاه-منوچهر جمالي
  http://www.khomam.com/Books/negah/negah.htm

  مژده به آنان كه-منوچهر جمالي
  http://www.khomam.com/Books/Mojdeh/mojdeh.htm
  اقليت وآزادي-منوچهر جمالي
  http://www.khomam.com/Books/a_azadi/a_azadi.htm
  تاريخ معرفي در وبلاگ:12مرداد 1383


  ومن آنگاه خواهم گفتأي اختتام نيكو(داستان)-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaeesadsad9.pdf

  تورا من دوست(داستان)-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaeesadsad7.pdf

  من وديگران (داستان)-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/nasimsaba/aghaaeesadsad5.pdf

  چرا به سلام آقاي ص.ص.م.جواب نمي گوييد؟(داستان)-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/nasimsaba/aaghaeesaad4.pdf

  آدرس اين كتاب تغيير كرده است:
  مجموعه داستانهاي چخوف
  http://www.geocities.com/ketabmajazi/chekhov.pdf
  نگاهي به شخصيت ؛نظريات وسياستهاي سردار محمد داود شهيد(اولين رييس جمهور افغانستان)-دكتر عاصم اكرم
  http://afghanobserver.com/sardardaoud/Docs/daoudkhan.pdf

  تاريخ معرفي در وبلاگ:8مرداد 1383


  بيستون(نبشته هاي آريايي)-آرمين كسروي
  http://www.sharemation.com/zoroaster7/bisotun.doc

  اين كتاب توسط يكي از ياران به شكل پي دي اف در آمده ودر اين آدرس نيز قابل دانلود است:
  http://www.ashian.com/books/book/Bistoon.pdf

  حدود يك ماه از تهيه كتاب زير مي گذرد.در همان ابتداي كار سعي كرديم از طريق مجله وزين چيستا با استاد پرويز شهرياري تماس بگيريم واجازه او را كسب كنيم.متاسفانه تا كنون پاسخي به دست ما نرسيده است.به هر حال اين كتاب را معرفي كرديم با اين توضيح كه هر زمان استاد گرانقدر مخالفت خود را با اين كار اعلام كنند لينك آن را از سايت بر مي داريم..
  يان هوس وجنبش انقلابي دهقانان چك- پرويز شهرياري
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Yan%20Hoos.pdf
  اگر نمي خواستي عاشق شوي چرا موهايت را پريشان كردي؟(مجموعه شعر)-كريم شفائي
  http://www.freewebs.com/popalebooks/karim%20Shafaee.pdf

  اين كتاب به همت پوپل عزيز روي اينترنت گذاشته شده است.


  email || 7/25/2004 02:16:39 AM

  (1) نظر بدهيد

  Friday, July 16, 2004

  فهرست كتابهاي منتشر يا معرفي شده در تيرماه 1383 
  امروز 21 جولاي سالروز تولد ارنست همينگوي است.به همين مناسبت متني آماده كرده ايم كه  شما مي توانيد در قسمت فايلز گروه آن را يافته ومطالعه كنيد.

   تاريخ طبري-محمدابن جرير طبري-جلداول
  http://www.ketabfarsi.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab700/ketab.html

   
  تاريخ معرفي در وبلاگ:31تير ‏1383‏
  نامه ها واسناد سياسي تاريخي سيد جمال الدين حسيني(اسدآبادي)-سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/asnad1/asnad1_1.htm
   
  زندگي ومبارزات سيد جمال الدين اسدآبادي- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/seyyed1/seyyed1_1.htm
   
  بعثت- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/besat1/besat1_1.htm

   
  مفخر شرق سيد جمال الدين اسدآبادي - سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mafkhar/mafkhar1.htm
   
  انديشه هاي اقبال لاهوري- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mafkhar/mafkhar2.htm

   
  ميزگرد تقريب بين مذاهب- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/taghrib/taghrib.htm
   
  امام علي (ع)صداي عدالت انساني ج 1-جرج جرداق- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/emamali1/ali%201_1.htm

   
  امام علي(ع)وانقلاب فرانسه--جرج جرداق- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/emamali2/1.htm
   
  حركتهاي اسلامي فلسطين از آغاز تا انتفاضه- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/harekat1/harekat1_1.htm
   
  الجزاير سرزمين قهرمانان اسلامي- سيد هادي خسرو شاهي
   http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/aljazayer1/ALJAZAR1_1.htm
   
  انسان ،ماديگري و:اسلام-سيد محمد قطب- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/insan&ma/insan1.htm

   
  مصلح جهاني ومهدي موعود از ديدگاه اهل سنت- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/mosleh/mosleh1.htm

   
  نهضتهاي اسلامي وانقلاب اسلامي ايران- سيد هادي خسرو شاهي
  http://www.khosroshahi.net/khosroshahi/books/nehzat1/nehzat1.htm
   
  تاريخ معرفي در وبلاگ:28تير 1383 
   

  كتابهاي موجود درسايت وزارت امور خارجه آمريكا: 
   
  چكيده جغرافياي ايالات متحده
  http://persian.usinfo.state.gov/persian/index/products/products_listing_pub/US_Geography.html  

  مقالاتي در خصوص دموكراسي-ملوين يوروفسكي 
   http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Democracy_Papers_Index.html 

  نگاهي اجمالي به دولت آمريكا
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/US_Government.html
   
  وظيفه در برابر آينده
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/FreeIraqisPlan.html
   
  عراق:ازترس تاآزادي
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/FromFearToFreedom.html 

  عراق:نداي آزادي
  http://persian.usinfo.state.gov/USINFO_Persian/products/products_listing_pub/voices.html
   
  مروري بر تاريخ آمريكا
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/American_History.html
   
  افغانستان،بذرهاي اميد
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Afghanistan_Seeds_Of_Hope.html  
   
  مقدمه اي درباب حقوق بشر
  http://persian.usinfo.state.gov/index/products/products_listing_pub/Introduction_to_Human_Rights.html
  تاريخ معرفي در وبلاگ26تير 1383
  استالين چگونه اپوزيسيون را شكست داد؟-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1935/estalin.pdf
  تاريخ معرفي در وبلاگ 24تير 1383

  برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/be/barnameh-enteghali.htm
  تاريخ معرفي در وبلاگ:19 تير 1383

  تعدادي كتاب رايگان فارسي در كتابخانه ديجيتال وزارت بهداشت ودرمان قرار داده شده:


  اپيدميولوژي وكنترل بيماريهاي مرتبط با تروريسم
  http://www.elib.hbi.ir/persian/BIOTERRORISM/BIOINDEX.htm

  نوپديدي وباز پديدي بيماريها وسلامت حرفه هاي پزشكي
  http://www.elib.hbi.ir/persian/EMERGING_EBOOK/EMERGING_INDEX.htm

  جنبه هاي پزشكي"بهداشتي واجتماعي HIV/AIDS
  http://www.elib.hbi.ir/persian/AIDS_EBOOK/AIDS_INDEX.htm

  كتاب پزشكي نياكان
  http://www.elib.hbi.ir/persian/TRADITIONAL_MEDICINE/TRADITIONAL_MEDICINE_INDEX.htm

  كتاب خفي علايي (خلاصه ذخيره خوارزمشاهي)
  http://www.elib.hbi.ir/persian/JORJANI_KHOFE_ALAEI_EBOOK/jorjani2.htm

  كتاب جامع بهداشت عمومي
  http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm
  همچنين تعداي كتاب با فرمت داس نيز در اين كتابخانه موجود است:

  الهي نامه -عطار نيشابوري

  بروسلوز(تب مالت)

  قانون در طب-ابن سينا

  خزانه سوالات بيماريهاي عفوني

  تاريخ پزشكي ايران وجهان اسلام

  طرح سلامت وبيماري(آلبوم اسلايد)

  كليات سعدي

  كتب پزشكي فارسي زكرياي رازي

  قرآن منظوم

  فارسي ساز چاپگر

  بيماريهاي عفوني دوران بارداري(آلبوم اسلايد)

  ديوان اشعار پروين اعتصامي

  پنج گنج (خمسه)نظامي گنجوي

  نمايشگر وضعيت بيماريهاي عفوني

  وضعيت بيماري هاي عفوني1

  وضعيت بيماريهاي عفوني2

  مثنوي معنوي-مولانا جلال الدين رومي

  ديوان حافظ

  شاهنامه فردوسي

  اپيدميولوژي وكنترل بيماريها

  تاريخ معرفي در وبلاگ:18 تير 1383

  تا شهر پنج ضلعي آزادي(مجموعه شعراز شاعر افغان)-واصف باختري
  http://www.freewebs.com/popalebooks/Taa%20Share%205%20Zuly%20Azadi.pdf

  اين كتاب به همت دوست گرانقدر افغان ما پوپل برروي اينترنت قرار گرفته است.

  تاريخ معرفي:16 تير‏1383‏

  همچنين (جواد منصور پوپل) عزيز گروه جديدي در ياهو باز نموده كه شما را به عضويت در آن دعوت مي كنم:
  http://groups.yahoo.com/group/afgebooks/

  شما چيزي گم نكردين؟-علي اكبر كرماني نژاد
  http://www.geocities.com/ketabmajazi/shoma.zip
  تاريخ معرفي:15 تير 1383
  وب سايت خود را به يك مركز درآمد تبديل كنيد-محمود بشاش
  http://www.mahmoodb.com/ebizebooksforu/ebook-1.pdf

  اشعار كريم شفايي
  http://www.kanune-iraniha.de/kanun/gunagun/030704_karim_shafaii.htm

  دموكراسي:تعابير وواقعيات
  http://www.wpiran.org/nader/j8/04-demo.pdf

  تاريخ معرفي:14 تير1383

  بيگانه-آلبركامو-جلال آل احمد-علي اصغر خبره زاده
  http://www.ashian.com/books/book/BIGANEH.pdf

  بستور(كتاب كودكان)-مهرداد بهار-نقاشي از نيكزاد نجومي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Bahar.pdf

  انقلاب 1917درپتروگراد(بلشويكها به قدرت مي رسند)-الكساندر رابينوويچ-دكتر مرتضي محيط
  http://www.kanune-iraniha.de/kanun/buch/index.htm

  آموزش HTML
  http://www.aviny.com/Learning/HTML/Chapters/Introduction.htm

  تاريخ معرفي :نهم تير 1383

  سايت گلشن اقدام به ايجاد كتابخانه أي جديد نموده است.
  آدرس آن جهت اطلاع شما درج مي گردد.
  http://www.ketabfarsi.com/index.htm
  همچنين چند كتاب جديد توسط مسوولين اين سايت تهيه و در اينترنت قرار داده شده است.

  مستيقظ- ميرزا يحيي صبح ازل
  http://www.golshan.com/pazhoohesh/jonbesh/jonbeshbabieh/index.html

  اشراق رباني طاهره قرة العين
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhaneh.html

  قوانين شطرنج فيده
  http://www.sharemation.com/miladinii/Book/SHATRANJ.pdf

  اين كتاب توسط مسوول محترم وبلاگ كتابخونه
  تهيه ودر اينترنت قرار داده شده است.
  تاريخ معرفي در وبلاگ 5تير ‏1383

  تذكرة الاولياء-فريد الدين عطار نيشابوري
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/attar/tazawlia.zip

  تاريخ معرفي در وبلاگ:4تيرماه 1383

  الماسهاي آگاهي-اوشو-محسن خاتمي
  http://www.hozour.com/almashayagahee.pdf

  پاسخ به 77 مشكل ديني-آيت الله سيدحسن ابطحي
  http://abtahi.org/html/talifat/books/pas77/fehrest.htm

  امام مجتبي (ع)- آيت الله سيدحسن ابطحي
  http://abtahi.org/html/talifat/books/021_h.htm

  انوار صاحب الزمان (ع)- آيت الله سيدحسن ابطحي
  http://abtahi.org/html/talifat/books/anvar2/fehrest.htm

  مصلح غيبي-آيت الله سيدحسن ابطحي
  http://www.abtahi.com/books/moslehgheybi/INDEX.asp

  تاريخ معرفي در وبلاگ: چهارشنبه سوم تير ماه 1383


  يك شاخه شب بو(دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Yek%20Shakhe%20Ye%20Shab%20Boo.pdf

  مسوول محترم سايت آشيان باز هم مارا به لطف خود نواخته و تعدادي از كتابهاي پر طرفدار ترجمه آقاي مدني نژاد را در سايت خود قرار داده اند:

  چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
  http://www.ashian.com/books/john%20gray%20part1.pdf

  زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
  http://www.ashian.com/books/book/when.pdf

  آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://www.ashian.com/books/book/Angina.pdf

  راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
  http://www.ashian.com/books/book/india.pdf

  تاريخ معرفي در وبلاگ:دوم تيرماه 1383


  email || 7/16/2004 03:23:07 PM

  (10) نظر بدهيد

  Monday, June 14, 2004

  دوستان سلام
  از امروز تمامي وبلاگهاي موجود در بلاگ اسپات به زير تيغ سانسور رفته اند(انگار نه همين ديروز بود كه براي ترويج پديده وبلاگ نويسي مسابقه و همايش گذاشته بودند).
  براي دسترسي به مطالب وبلاگهاي فارسي مي توانيد از اين لينكها استفاده كنيد:
  https://www.snoopblocker.com/
  https://proxyweb.net
  https://proxify.com
  http://www.barangiz.com
  https://66.216.98.154/p.htm
  https://nopath.com/

  همچنين يكي از بهترين راههاي اتصال به سايت هاي فيلتر شده استفاده از روش آي پي و پورت است.
  لطفا اين روشهاي ضد سانسور را به ديگران نيز بياموزانيد.

  راهنماي عبور از فيلترينگ-هاله
  http://mithras.org/docs/filtershekan.pdf

  پيشنهادي به وبلاگ نويسان و مسوولين سايتهاي اينترنتي
  email || 6/14/2004 01:18:39 AM

  (10) نظر بدهيد

  Sunday, June 13, 2004

  دوستان سلام
  از آنجايي كه ما فرصت مطالعه همه كتابهاي معرفي شده در وبلاگ را نداريم
  از شما تقاضا داريم چنانچه به كتابي برخورد كرديد كه فاقد ويژگيهاي مورد
  نظر ما است :
  1-متن كامل آن وجود ندارد(يا سانسور شده است)
  يا
  2-به زبان فارسي نيست
  يا
  3-در آن به مقدسات دين اسلام يا ساير مذاهب واديان توهين شده است.ويا داراي مطالبي عليه نظام حاكم است.
  يا
  4-هنگام ورود به سايت از شما پول در ازاء مطالعه مطالبه مي شود.

  مراتب را به ما اطلاع دهيد تا لينك كتاب مذكور را از وبلاگ برداريم.
  پيروز باشيد.


  email || 6/13/2004 11:51:28 PM

  (1) نظر بدهيد

  Sunday, May 30, 2004

  دوستان سلام .از امروز بخش نظر خواهي را در وبلاگ داير كرده ايم .با زدن روي دكمه نظر بدهيد مي توانيد ما را با نظر خود آشنا كرده وعيبها ي مارا گوشزد نماييد.
  توجه: موقع نظر دادن صفحه أي باز مي شود كه از شما اسم وكلمه عبور مي خواهد .شما مي توانيد بدون دادن اسم يا كلمه عبور وبا كليك كردن بر روي or post anonymouslyنظر خود را به عنوان ناشناس اعلام فرماييد.


  email || 5/30/2004 04:45:36 PM

  (12) نظر بدهيد

  Friday, May 21, 2004

  كتابهاي جديد (منتشر يا معرفي شده در خرداد 1383) در اينترنت


  شقايق هاي احساس(شعر)-27 سروده از عباس صحرايي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/Shaghayeg.pdf

  مرجع جيبي جاوا اسكريپت, ويرايش دوم, نوشتهي ديويد فلاناگان ترجمه قاسم كياني
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/jspre2e.pdf

  هفتاد ودو ملت-ميرزا آقا خان كرماني
  http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#heh

  ص.ص.م. به فرياد ص. ص. م-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/kianaz/aadhaeesaad3.pdf

  فيزيك بي فيزيك-مصاحبه با دكتر رضا منصوري-به كوشش خاطره حجازي-انتشارات انجمن فيزيك ايران
  قسمت اول

  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/mfgh1.pdf

  مترجم گرامي آقاي قاسم كياني گروه جديدي در ياهو افتتاح كرده است.توصيه ما اين است كه در اين گروه عضو شويد واز كتابهاي موجود در آن استفاده كنيد:
  گروه آقاي قاسم كياني در ياهو
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary

  قصه ي پيتر خرگوش-بئاتريكس پاتر-قاسم كياني مقدم
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/peterrabit.pdf

  كيم وگنج گمشده-ينس ك.هولم-قاسم كياني
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/kim.pdf

  دسيسه-ماكسول گرانت(والتر گيبسون)-قاسم كياني مقدم
  http://groups.yahoo.com/group/persianlibrary/files/ghasemkiani/creepingdeath.pdf

  تاريخ معرفي در وبلاگ:31 خرداد 1381

  مشروطه خواهان(نمايشنامه)-محمد رضا صادقي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/files/MASH.KHAHAN.pdf

  تاريخ معرفي در وبلاگ:29خرداد 1383

  ماشين هاملت ساز(نمايشنامه)-هاينر مولر-حسين سعد الدين
  http://www.rezaghassemi.org/Heiner%20Muler.htm

  مجموعه داستانهاي كوتاه -چخوف
  http://shabbeesobh.150m.com/chekhov.pdf
  اين كتاب به همت مسوول محترم كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي تهيه شده است.

  تغييراتي در آدرس بعضي كتابها داده شده است .ليست اين كتابها به همراه آخرين لينك مربوط در زير آورده شده است:
  آقاي ص.ص.م. عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/kianaz/aaghaeesad.pdf

  توپ مرواري-صادق هدايت
  http://www.freewebs.com/kianaz/toopemorvari.pdf

  يكوليا وتنهايي او-تقي مدرسي
  http://www.freewebs.com/kianaz/YAKOLYA.pdf

  تاريخ معرفي در وبلاگ:28خرداد 1383


  فشار خون-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Hypertension.pdf

  راهنماي تحصيل در هندوستان-دكتر ابراهيم حاجي زاده
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

  شب خسوف-گابريل گارسيا ماركز-آزيتا
  http://ir.mondediplo.com/IMG/pdf/165.pdf

  ديوان اشعارليلا فرجامي
  http://www.toomar.com/gpage.html.html

  ديوان اشعارآرام قريب
  http://www.geocities.com/aram_gh/Poems-p4.htm

  روشهاي سواد آموزي در زبان فارسي(پايه اول ابتدايي)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
  http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari1.pdf

  تربيت شاهانه(تبار شناسي فلسفه تربيتي نا نوشته)-دكتر علي اصغر كاكو جويباري
  http://www.iernet.org/Home/Publications/DrJouybari2.pdf

  سند ومنشور اصلاح نظام آموزش وپرورش-پژوهشكده تعليم وتربيت آموزش و پرورش
  http://www.iernet.org/Home/Publications/educational%20reform.pdf

  مديريت مبتني بر مدرسه ؛به منزله اصلاح مدرسه-دكتر فرهاد كريمي
  http://www.iernet.org/Home/Publications/School%20based%20management.pdf


  دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش
  جلد اول
  http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy1.pdf

  جلد دوم
  http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy2.pdf

  جلد سوم
  http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy3.pdf

  جلد چهارم
  http://www.iernet.org/Home/Publications/Economy4.pdf

  ريشه هاي توسعه نيافتگي وآموزش و پرورش ايران-احسان هوشمند
  http://www.iernet.org/Home/Publications/The%20roots%20of%20undeveloped%20education.pdf

  نقش آموزش وپرورش در توسعه از ديدگاه زنده ياد دكتر حسين عظيمي
  http://www.iernet.org/Home/Publications/Dr%20Azimi.pdf

  قضا وقضاوت از ديدگاه امام خميني(س)
  http://www.iranbar.com/ph4k.php

  مجموعه قوانين ومقررات وكالت ؛مشاوره حقوقي وحمايت قضايي
  http://www.iranbar.com/ph5k.php

  زنان بدون مردان (متن کامل رمان ) شهرنوش پارسی پور
  http://www.freewebs.com/abotorab/zananebedo.pdf

  از هفت تا نه ونيم-عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/sorena/aaghaeesaad2.pdf

  سيگار وقلب شما-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/smocking%20and%20your%20heart.pdf

  چگونه كلسترول خون خود را كاهش دهيم؟-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/reducing%20your%20cholestrol.pdf

  عمل جراحي پيوند قلب-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20Transplantation.pdf

  سكته قلبي و توانبخشي-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/heart%20attack%20and%20rehabilitation.pdf

  آنژين صدري-نشريه بنياد قلب انگلستان-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Angina.pdf

  نو انديشي براي هزاره نوين-ريچارد اسلاتر وهمكاران-عقيل ملكي فر، وحيد وحيدي مطلق، سيد احمد ابراهيمي
  http://www.vahidthinktank.com/k24.htm

  دنياي اسلام-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  چه كنيم تا بيشتر زنده بمانيم جلداول-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  از پروستات چه مي دانيم؟-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  هري پاتر 1-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  هري پاتر 2-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  هري پاتر3-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  هري پاتر 4-جي كي رولينگ-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks

  راهنماي ادامه تحصيل در خارج
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/re.html

  ريشه هاي عقب ماندگي-مرتضي محيط
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

  معناي زندگي-نادر عرفاني
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

  يك جلوش تا بي نهايت صفرها-دكتر علي شريعتي
  http://groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

  مجموعه آثار بهايي:
  كتاب ايقان-حضرت بهاءالله
  http://reference.bahai.org/fa/t/b/KI/

  كتاب اقدس(مستطاب اقدس)- حضرت بهاءالله
  http://reference.bahai.org/fa/t/b/KA/

  مجموعه آثار حضرت بهاءالله
  http://reference.bahai.org/fa/t/b/


  منتخب آيات از آثار حضرت نقطه اولي-حضرت باب
  http://reference.bahai.org/fa/t/tb/SWB/

  مجموعه آثار حضرت عبدالبهاء
  http://reference.bahai.org/fa/t/ab/

  آثار حضرت ولي امرالله
  http://reference.bahai.org/fa/t/se/

  دستخط ها وپيامهاي بيت العدل اعظم
  http://reference.bahai.org/fa/t/uhj/

  مجموعه آثار مباركه
  http://reference.bahai.org/fa/t/c/

  تاريخ نبيل(مطالع الانوار)
  http://reference.bahai.org/fa/t/nz/DB/

  انسان در آيين بهايي-دكتر علي مراد داودي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/IAB/

  اتحاد واتفاق در جامعه بهايي-لجنه امور احباي ايراني
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/IIJB/

  اصول ديانت بهايي داريوش وگريس شاهرخ
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/UDB/

  بهاءالله شمس حقيقت-حسن موقر باليوزي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/BKG/

  بهاءالله وعصر جديد-ج.اي.اسلمنت
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/BNE/

  پيام صلح-فرزين دوستدار
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/PS/

  حضرت باب-نصرت الله محمد حسيني
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB/

  حضرت بهاءالله-محمد علي فيضي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB2/

  حضرت نقطه اولي-محمد علي فيضي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/HNU/

  حيات بهايي- لجنه امور احباي ايراني
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/HB3/

  حيات حضرت عبدالبهاء- محمد علي فيضي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/HHAB/

  ديانت بهايي آيين فراگير جهاني-ويليام هاچر ودوگلاس مارتين
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/BF/

  روزنه هاي اميد در آستانه قرن بيست ويكم- فرزين دوستدار
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/RU/

  عهد اعلي-ابوالقاسم افغان
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/AA/

  مقالات ورسائل در مباحث متنوعه-دكتر علي مراد داودي
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/MRMM/

  نفحات ظهور حضرت بهاءالله-اديب طاهر زاده
  http://reference.bahai.org/fa/t/o/NZHB/


  تزهايي درباره فويرباخ-كارل ماركس-باقرپرهام
  http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1845/tezhaye-feuerbach.pdf

  مونولوگ پاره پاره شاعر شما (متن کامل) اکبر سردوزآمی
  http://www.sardouzami.com/monolog.htm

  رهنمای ساخت وبلاگ نوشته احسان مظلومی
  http://www.itbuzzer.net/Files/weblogguide.zip


  ده قدم اساسي بسوي رشد مسيحي
  http://www.lifeagape.org/farsi/basicsteps/prayer/howtouse.htm
  تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

  ويژوال بيسيك 6 در n+1 روز
  http://www.ehsani.org/code/visualbasic6.pdf
  تاريخ معرفي در وبلاگ 19خرداد83

  سرطان بيضه(خايه)-مترجم:مرتضي مدني نژاد-ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/Testicle's.pdf
  تاريخ معرفي در وبلاگ:سه شنبه 19 خرداد 83

  دوستان سلام
  تغييراتي در آدرس كتابهاي جديد بوجود آمده است .براي آگاهي شما از اين تغييرات مجبور شديم ليست اين كتابها را مجددا در وبلاگ بياوريم.
  كتب ترجمه شده توسط آقاي مدني نژاد در گروه ويژه أي در سايت ياهو متمركز شده اند.بديهي است براي استفاده از اين كتب بايد ابتدا در گروه عضو شويد وسپس كتابها را از آدرس ذكر شده دانلود كنيد.

  مطالعه موفق با تمركز-م حورايي
  http://movaffagh.blogspot.com

  علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد اول-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/body%2520signals.pdf

  علائم بدن از چهل سالگي به بالا چه معني مي دهد؟جلد دوم-دكتر بروس ك لوول-مرتضي مدني نژاد -ويراستار:دكتر هوشنگ ديبا
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/part%25202%2520body%2520signals.pdf

  زماني كه باد بوزد(داستان جنايي)-جيمز پاترسون-مرتضي مدني نژاد
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/when.pdf

  چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد اول
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part1.pdf

  چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد دوم
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%202.pdf

  چگونه مي توانيد آنچه را كه نداريد بدست آوريد-دكتر جون گري-مرتضي مدني نژاد-جلد سوم
  http://groups.yahoo.com/group/madaninejadbooks/files/john%20gray%20part%203.pdf

  خاطرات مستر همفری جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی
  http://www.myownflag.org/books/Mr%20Hamfer/mr_hamfer.pdf

  مذهب عليه مذهب-دكتر علي شريعتي
  http://www.myownflag.org/books/Shariati%20Mazhab%20Alayhe%20Mazhab/mazhab_alayhe_mazhab.pdf

  بيت العدل اعظم-محمد ايل بيگي
  http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_Bahaiyan2.pdf

  بهاييان از زبان خودشان-محمد ايل بيگي
  http://asre-nou.net/1383/khordad/13/GahRouzaneh58_BAHAIYAN1.pdf

  سالاري قدرت در محراب تاريخ-افشين داور
  http://asre-nou.net/1382/esfand/7/AzAnan-o-Inan32_Arash_.pdf

  جمهوري گيلان-عبدالعلي معصومي
  http://asre-nou.net/1382/bahman/22/AzAnan-o-Inan31_Jangal_.pdf

  جوانه هاي تئاتر در گيلان-كريم كشاورز
  http://asre-nou.net/1382/day/5/AzAnan-o-Inan10.pdf

  نمايشنامه نويسان گيلان-فرامرز طالبي
  قسمت اول
  http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-1.pdf
  قسمت دوم
  http://asre-nou.net/1382/day/6/AzAnan-o-Inan12-2.pdf
  دو بيان( نه الزاما تاريخي):قتل عام ارمنه توسط مسلمانان"قتل عام مسلمان توسط ارامنه-محمد ايل بيگي
  http://asre-nou.net/1383/khordad/10/GahRouzaneh56_Ghatl-eAam.pdf

  شهروند در دانمارك-راهنمايى در مورد جامعه دانمارك براى شهروندان جديد
  http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/medborger.pdf
  يا
  http://www.inm.dk/medborger/medborger/farsi/index.html

  نون والقلم جلال آل احمد
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.zip
  يا
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/nvgh.txt

  متن كامل كتابهاي الكترونيك(ديجيتال)در زمينه پزشكي

  معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشكي (گزارش نشست هيأت علمي - كاري WHO)- دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
  http://nrcms.ir/PDF_files/books_WHO_Priority_Setting.pdf

  پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت ها-دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
  http://nrcms.ir/PDF_files/books_ENHR_Priority_Setting.pdf

  روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني-جونترا كارب وانگ، كلرپاتو-ترجمه:دكتر عليرضا فيروز، مهدي رشيقي فيروزآبادي-ويراستار:دكتر محمدرضا محمدي
  http://nrcms.ir/PDF_files/books_sopci.pdf

  سيماي سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=sima

  تقويت ساز و كارهاي كشوري در پشتيباني از پژوهش در ضرورت هاي بهداشت ملي-دكتر الهام جعفري مجرد، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر احمدرضا حسين پور
  http://nrcms.ir/PDF_files/books_Support_ENHR.pdf

  اين دوكتاب هم در ليست كتابها آورده شده ولي لينك آنها غير فعال است:
  دستورالعمل تعيين اولويتهاي پژوهشي با استفاده از((راهبرد پژوهش در ضرورتهاي بهداشت ملي)) -دكتر مازيار جاويدروزي، دكتر سپيده باقري نژاد، دكتر احمدرضا حسين پور
  http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=cohred

  گزارش دهي در سازمانهاي بهداشتي درماني-دكتر سعيد آصف زاده
  http://nrcms.ir/pages.asp?category=publications&code=reporting  حماسه ياسين-سيدمحمد انجوي نژاد
  http://www.rahpouyan.com/images/hamase%20yasin.pdf

  دستنوشته ها شهيد دكتر چمران
  http://www.rahpouyan.com/images/dastneveshteha.pdf

  بسوی آغازی نوين - در راهی ديگر، آلترناتيو به ميکرو-سکت-هال دريپر
  http://www.marxists.org/farsi/archive/draper/works/1971/aghazi-novin.pdf

  وظايف پرولتاريا در انقلاب ما-لنين
  http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/vazayefe-poroletaria.pdf

  نامه اول لنين به ماکسيم گورکی
  http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki1.pdf

  نامه دوم لنين به ماکسيم گورکی
  http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki2.pdf

  مانيفست: پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/manifest-honar.pdf

  انقلاب مداوم-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1931/em/enghelabe-modavem.htm

  نامه تروتسکی به شورای نویسندگان زیر درفش مارکسیسم-لئون تروتسكي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1922/nameh-nevisandegan.pdf

  کوششهای اوليه برای تشکيل اتحاديه های کارگری در ايران-آوتيس سلطانزاده
  http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/tashkile-ettehadiyeh.pdf

  جنبش سنديکايی در ايران- آوتيس سلطانزاده
  http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/jonbeshe-sandikaii.pdf

  موقعيت زن ايرانی- آوتيس سلطانزاده
  http://www.marxists.org/farsi/archive/soltanzadeh/works/1922/mogheyate-zan.pdf

  زن و سوسیالیسم-آگوست ببل
  http://www.marxists.org/farsi/archive/bebel/works/1879/zan-socializm1.pdf

  لنين و مسئله زنان-كلارا زتكين
  http://www.marxists.org/farsi/archive/zetkin/works/lenin-va-masaleye-zanan.pdf

  حزب انقلابی طبقه کارگر-جيمز كانن
  http://www.marxists.org/farsi/archive/cannon/works/1967/hezb.pdf

  قطعنامه در مورد نقش زنان کارکن-الكساندرا كولنتاي
  http://www.marxists.org/farsi/history/internasional/sevom/kongreh1/ghatnamehye-zanan.pdf

  تزهايی در باره اخلاق کمونيستی در روابط زناشوئی- الكساندرا كولنتاي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/kollontai/works/1921/akhlage-komonisti-zanashooyi.pdf

  انتخابات و آزادی-آنتونيوگرامشي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/1921/entekhabat-azadi.htm

  جنبش سوسياليستی- آنتونيوگرامشي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol3/jonbeshe-sosyalisti.pdf

  دولت و احزاب- آنتونيوگرامشي
  http://www.marxists.org/farsi/archive/gramsci/works/vol7/dolat-ahzab.pdf

  شکل کلاسيک رمان تاريخی- کتاب تيرنگ، بهار ١٣٥٨-گئورگ لوكاچ
  http://www.marxists.org/farsi/archive/lukacs/works/1937/romane-tarikhi.pdf

  جايگاه مارکسيزم در تاريخ-ارنست مندل
  http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1994/jaygahe-marxizm.htm


  كتاب توپ مرواري اين بار با حجم كمتر توسط مسوول كتابخانه نيلوفرانه بر روي اينترنت قرار گرفت(أي كاش دوستان سايت نيلوفرانه لطف كنند وكتابهاي در دست تهيه را اعلام نمايند زيرا همزمان اين كتاب توسط سايت گلشن نيز تهيه شده است)ضمنا مسوول محترم كتابخانه نيلوفرانه ليست تغيير يافته كتابهاي الكترونيك خود را به شرح زير اعلام نمودند:

  كركره هاي كشيده چاك چاك-رنه شار (با مقدمه آلبر كامو)-فيروز ناجي
  http://www.freewebs.com/abotorab/shar.pdf

  سندلي كنار پنجره عباس نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/abotorab/sandali.pdf

  شهر قصه-نمايشنامه-بيژن مفيد
  http://www.freewebs.com/abotorab/shahre%20ghesseh.pdf

  نامهاي بسيار(مجموعه شعر)فيروز ناجي
  http://www.freewebs.com/abotorab/Nam%20haye%20besiar.pdf

  يادداشتهايي درباره ادبيات
  http://www.freewebs.com/abotorab/yaddasthaee%20bar%20adabiat.pdf

  كدام عشق آباد-جلد اول-سيروس(قاسم)سيف
  http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad1.pdf

  كدام عشق آباد-جلد دوم-سيروس(قاسم)سيف
  http://www.freewebs.com/abotorab/kodoom%20eshgh%20aabad2.pdf

  آموزش ACTIVEX
  http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/activex.pdf

  جغرافياي زيستي
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Joghrafi.pdf

  جامعه‏شناسي توسعه
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Jamehe.pdf

  نظريه سازمان و مديريت
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/NazareSazman.pdf

  گزيده‏اي از سياستنامه و قابوسنامه
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/GHABOOSNAMEH.pdf

  حقوق بين‏الملل عمومي و سازمانهاي بين‏الملل
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Hoghogh.pdf

  مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/Nosavadan.pdf

  مرجع‏شناسي و روش تحقيق1
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/marjashenasi1.pdf

  مجموعه مقالات آموزش از راه دور
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/maghalat.pdf

  فهرست توصيفي كتابهاي دانشگاه پيام نور
  http://www.pnu.ac.ir/farsi/Book/fehrestpnu.pdf

  ديوان اشعار پروين اعتصامي
  http://www.cit.ics.saitama-u.ac.jp/hobbies/iran/parvin/index.html

  آموزش الفبا با شعر-رودابه حمزه اي-ويكتوريا كريمي
  http://www.farsinet.com/farsi/alefba/

  عروسي خاله سوسكه و آقا موشه
  http://www.farsinet.com/ghesseh/khaleh_sooskeh/index.html
  تاريخ معرفي در وبلاگ:شنبه 9 خرداد 83

  مجموعه تاليفات عالم رباني حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني:

  الله شناسي
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/allahshenasianavin.htm

  امام شناسي
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/imamshenasi.htm

  معاد شناسي
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/maadshenasi.htm

  رساله سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/bahrololom.htm

  رساله لبٌ اللباب در سير وسلوك اولي الالباب
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lobollobab.htm

  توحيد علمي وعيني
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/towhideelmivaeynni.htm

  مهر تابان
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/mehretaban.htm

  روح مجٌرد
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/rohemojarrad.htm

  رساله بديعه
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/badeah.htm

  رساله نوين
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/novin.htm

  رساله رويت هلال
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/royathelal.htm

  وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/vazifa.htm

  ولايت فقيه در حكومت اسلام
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/velayatfaghih.htm

  نور ملكوت قرآن
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nooremalakout.htm

  نگرشي بر مقاله قبض وبسط تئوريك شريعت
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/negaresh.htm

  كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/nekaheyya.htm

  لمعات الحسين
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/lamaat.htm

  هديه غديريه:دونامه سياه وسپيد
  http://www.maarefislam.com/doreholomvamaarefislam/booksindex/qadireyya.htm

  شكست روس-محمد يوسف
  http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/beartrap/persian/index.htm

  خاموش مجاهد-محمد يوسف
  http://www.sovietsdefeatinafghanistan.com/silentsoldier/farsi/index.htm

  قانون اساسي افغانستان(زمان محمد ظاهر شاه 1343)
  http://www.sharemation.com/jmpopal/Qanun%20Asasi%201343.zip

  قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب 1382
  http://ariaye.com/dari/qanoonasasi/1382Constitution_6.pdf

  توپ مرواريد-صادق هدايت
  http://golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html#te

  آموزش مفاهيم پايه در كامپيوتر
  http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/mafahimpaye.pdf

  آموزش ويندوز 98
  http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/win98.pdf

  آموزش كامل فتو شاپ
  http://www.etvto.ir/ostadonline/ebooks/photoshop.pdf

  اين اطلاعات توسط مسوول كتابخانه علوم رايانه در اختيار وبلاگ گذاشته شده است.

  تاريخ معرفي در وبلاگ :پنجم خرداد 1383

  راز داوينچي-دن براون-حسين شهر ابي سميه گنجي
  http://www.haftom.org/bks/TDVC.pdf

  رساله دلگشا-عبيد زاكاني
  http://www.kalkade.com/divan/divaneh_sheykhona.rar

  عارف نامه ايرج ميرزا
  http://www.kalkade.com/divan/aref_nameh.rar

  جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
  http://www.shahbazi.org/Articles/Bahaism.pdf

  خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
  http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanReform.pdf

  علل انحطاط و فروپاشي عثماني
  http://www.shahbazi.org/Articles/OttomanFall.pdf

  سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
  http://www.shahbazi.org/Articles/Reporter.pdf

  معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
  http://www.shahbazi.org/Articles/Baghai.pdf

  نظريه توطئه وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
  http://www.shahbazi.org/Articles/Conspiracy.pdf

  كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلويhttp://www.shahbazi.org/Articles/Coup.pdf

  پنهانكاري انگليسيو اسرار دو كودتا
  http://www.shahbazi.org/Articles/Secrets.pdf

  اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
  http://www.shahbazi.org/Articles/Iqbal.pdf

  رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
  http://www.shahbazi.org/Articles/Rezashah.pdf

  سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
  http://www.shahbazi.org/Articles/Churchill.pdf

  جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
  http://www.shahbazi.org/Articles/Crimea.pdf

  يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
  http://www.shahbazi.org/Articles/Baktashism.pdf

  رازهاي پنهان صعود نازيسم
  http://www.shahbazi.org/Articles/Nazism.pdf

  راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
  http://www.shahbazi.org/Articles/Islam.pdf

  تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
  http://www.shahbazi.org/Articles/Document.pdf

  نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

  در سفر-مهشيد اميرشاهي
  http://www.amirshahi.org/dar%20safar.htm

  درحضر-مهشيد اميرشاهي
  http://www.amirshahi.org/dar%20hazar.htm

  سندلي كنار پنجره-نعلبنديان
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/sandali.pdf

  عده زيادي از بازديد كنندگان در نامه هاي خود اين سوال را مطرح كرده
  اند كه چه كتابي داراي حق كپي رايت است.

  قانون كشوري حق مولف ومصنف مي گويد تا 30 سال پس از مرگ حق چاپ مختص
  بازماندگان است وپس از آن كتاب مذكور فاقد حق چاپ مي شود.اما متاسفانه از آنجايي كه ايران پيمان كپي رايت جهاني را امضا نكرده است، تمام كتابهاي فارسي منتشر شده در داخل كشور فاقد كپي رايت بين المللي هستند .اين بدان معني است كه مطابق قوانين موجود در اينترنت اگر كسي كتابي را كه همين امروز در داخل كشور چاپ شده است از طريق سايتي كه در داخل كشور نيست بر روي اينترنت بگذارد نمي توان به هيچ وجه اورا تحت تعقيب قانوني وبين المللي قرار داد (با يك توضيح وآن هم اين كه در سايت خود اعلام نمايد كه دانلود ومطالعه اين كتاب توسط افراد داخل ايران ممنوع است ).
  اين توضيح در واقع پاسخ مختصر ومفيدي بود به سوالي كه شايد در ذهن خيلي از شما وجود داشت.حالا ببينيد كه در اين روزگار تيراژ سه هزار براي هر كتاب چه حق وحقوقي هم براي نويسندگان مي ماند !وشايد به همين خاطر است كه نويسنده امروز ايران قيد پول را زده و بدون چشمداشت مادي به كالاي فرهنگي خود ( در شرايطي كه نويسندگان ديگر زبانها از راه چاپ كتاب خود به ثروتهاي افسانه اي دست پيدا مي كنند) اثر خود را به رايگان در اختيار سايتهاي اينترنتي مي گذارد تا حداقل حرف خود را به گوش ديگران برساند.
  اميدواريم طرح الحاق ايران به پيمان جهاني كپي رايت هر چه زودتر به امضا برسد !.
  فعلا تا آن موقع ما در اين وبلاگ قانون خود را اجرا مي كنيم يعني اثري را معرفي خواهيم كرد كه يا نويسنده آن مرده باشد يا كتاب مجوز چاپ در داخل كشور نداشته باشديا نويسنده آن معلوم نباشد ويا آنقدر آن اثر قبلا معرفي شده است كه معرفي آن توسط ما زشت ننمايد ومسووليتي را متوجه ما نكند.
  پيروز باشيد

  تاريخ ارسال:2/30صبح جمعه 15 خرداد 1383

  email || 5/21/2004 01:37:30 PM

  (2) نظر بدهيد

  Sunday, May 16, 2004

  يك پيشنهاد جالب براي علاقه مندان به كسب در آمد و تهيه كتابهاي ديجيتال

  چندي قبل دوستي براي گروه أي ميل زده بود وپرسيده بود كه در ازاء تايپ كتابهاي فارسي چقدر پول پرداخت مي كنيد.
  تعدادي از ديگر دوستان از اين پرسش بر آشفتند كه چرا در اين كار فرهنگي ؛صحبت پول پيش كشيده شده است.
  اين أي ميل مدتي ذهن من را به خود مشغول داشت وپيش خود سعي مي كردم به نحوي بين اين دو گروه ارتباط برقرار كنم :
  1-تعداد زيادي از جوانان ايراني كه وقت فراوان دارند و حاضرند در ازاء دريافت پول ؛تعداد زيادي كتاب وارد شبكه جهاني كنند.
  2-ايرانيان مقيم خارج از كشور كه از تمكن مالي برخوردار هستند ولي به علت كمبود وقت نمي توانند در برنامه هاي تايپ يا اسكن كتابها وايجاد نسخه الكترونيك از روي آنها شركت كنند.اما حاضرند در صورت امكان مقادير مختلفي كمك مالي به اين پروژه بكنند.

  پس از مطالعه كوتاهي در زمينه روابط مالي موجود در اينترنت و همفكري با بعضي از دوستان وكتابخانه داران ديگر ؛ اين طرح را آماده كردم.
  اميدوارم آن را به دقت مطالعه كنيد و خبر آن را به دوستان خود هم بدهيد تا در مدت زمان كوتاه به بازدهي مطلوب برسد.
  طرح ما اين است:

  كساني كه مايل به كسب در آمد هستند وضمنا تعلق خاطري هم به كتاب وكتابخواني دارند گروه هدف ما را تشكيل مي دهند.
  شما نيز چنانچه مايل به اين كار هستيد به توضيحات زير به دقت گوش دهيد:
  1-كتاب مورد نظر خود را انتخاب كنيد.اين كتاب بايد چند ويژگي داشته باشد: داراي حق كپي رايت نباشد به زبان فارسي باشد و نسخه الكترونيك آن قبلا تهيه نشده باشد.(يك توضيح اضافه كه اخيراً به شرايط وبلاگ اضافه شده اين است كه كتاب شما مشخصاً ضد دين و ضد دولتي نباشد .) ضمنا فراموش نكنيد كه حتما قبل از تهيه نسخه ديجيتالي ؛ما را در جريان بگذاريد تا از دوباره كاري پرهيز شود.
  2- كتاب را در محيط ((ورد )) تايپ كنيد .
  يا
  2-كتاب را با شرايط زير و ورق به ورق ( هر صفحه در يك فريم) اسكن كنيد:
  با رزولوشن 75 دي پي آي (DPI) اسكن شود.
  با حالت gray scale اسكن شود واز اسكن سياه وسفيد و يا رنگي (غير از جلد ) خودداري شود.
  عكس ايجاد شده به شكل gif و در حالت 8 لايه ذخيره شود.
  (يا به هر نحوي كه بتوانيد كمترين حجم ممكن را با بيشترين وضوح متن داشته باشيم)

  3-پس از اين مراحل به اينترنت وصل شويد و به سايت أي گولد
  http://www.e-gold.com
  برويد.اين سايت از معتبرترين سايتهاي مبادله پول است كه در ميان جوانان ايراني شديدا طرفدار دارد .در اين سايت يك حساب اينترنتي باز كنيد(باز كردن حساب رايگان است ونياز به پرداخت پول در بدو كار هم نيست).بعد از عضويت در اين سايت شما داراي دو شماره خواهيد بود.يك شماره حساب كه بايد به ديگران بدهيد ويك شماره رمز كه مخصوص خودتان است وبه هيچ كس ديگر نبايد داده شود.پولي كه به اين حساب ريخته مي شود را مي توانيد در سايت هاي مختلف وبراي خريد اينترنتي خرج كنيد.همچنين بسياري از شركتها ي معتبر ايراني نيز با كسب مبلغ اندكي كارمزد ؛ پول شما را به حساب بانكي داخل كشور واريز مي كنند.
  4-در انتهاي متن تايپ شده كتاب ؛شماره حساب بانكي ( أي گولد ) خود را ذكر كنيد واين متن را به انتهاي كتاب اضافه كنيد:
  ((اگر از كتاب ديجيتالي حاضر راضي هستيد و مايليد براي تداوم اين روند به ما ياري كنيد.مي توانيد كمكهاي مالي خود را ؛هرچند اندك ودر حد چند سنت ؛ به اين شماره حساب در أي گولد واريز كنيد))

  حالا پس از نوشتن جمله مذكور با كمك Acrobat Distiller نسخه پي دي اف از كتاب ايجاد كنيد.
  (توصيه مهم : در هنگام تهيه نسخه الكترونيك سعي كنيد با تغييرات در security كتاب را غير قابل تغيير سازيد .مبادا كساني شماره حساب شما را پاك كرده وشماره حساب خود را يادداشت نمايند.)

  5-كتاب را در شبكه جهاني (اينترنت ) قرار دهيد وآدرس آن را به ما اطلاع دهيد.يا كتاب را براي ما ارسال كنيد تا آن را به اسم شما در شبكه اينترنت قرار دهيم.

  6-از هر راه ممكن به معرفي كتابهاي خود بپردازيد چون هر تعداد خوانندگان شما بيشتر شوند در آمد حاصل از اين كارتان نيز بيشتر خواهد بود.
  توجه داشته باشيد كه مخاطبين شما در گستره أي به وسعت دنيا مشتاق و جوياي كتابهاي خواندني فارسي هستند.و عمده اين مخاطبين را تحصيلكردگان ايراني داخل وخارج كشور تشكيل مي دهند كه اين گروه دوم ؛عمدتا علاوه بر تمكن مالي خوب داراي فرهنگ بالايي در كمك مالي وهمكاري فرهنگي هستند.

  سوالها وپيشنهادهاي خود را در مورد اين طرح ؛به آدرس :
  farsibooks@gmail.com
  بفرستيد.
  پيروز باشيد.  email || 5/16/2004 07:49:13 PM

  (3) نظر بدهيد

  Tuesday, May 11, 2004

  كتابهاي جديد(منتشر يا معرفي شده در سال 1383)و آدرس اينترنتي آنها:


  تكامل فكر سياسي شيعه از شورا تا ولايت فقيه-احمد كاتب
  http://www.alkatib.co.uk/f1f1.htm

  حاجي آقا-صادق هدايت
  http://www.eksir.com/hadjiagha%201.pdf

  افسانه آفرينش-صادق هدايت
  http://www.eksir.com/adabi/afsaneh%20afarinesh.pdf
  آنتي دورينگ فردريش انگلس(با فرمت ورد وحجم كم )
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/anti%20doorig.zip

  تاريخ معرفي: شنبه 26 اردي بهشت 83


  ديوان اشعار منوچهر آتشي
  http://www.avayeazad.com/manoochehr_atashi/list.htm  بوف كور (متن كامل وبدون سانسور)-صادق هدايت
  http://finance.groups.yahoo.com/group/CD-YEK

  تاريخ معرفي : جمعه 25 اردي بهشت 1383

  دوستان سلام .
  در زير ليست كتابهاي در دست تهيه توسط گروهها وافراد مختلف كه به اطلاع ما رسيده است آورده شده

  1-نهضت سربداران اثر پتروشفسكي
  2-ماجراهاي شرلوك هلمز اثر كنان دويل
  3- سينوهه اثر ميكا ولتاري
  4-خرمگس اثر تل ليليان ويچ
  5- تاريخ امريه رشت اثر عميد الاطباء
  6-چرا مسيحي نيستم اثر برتراند راسل
  7-متمم بيان اثر ميرزا يحيي صبح ازل
  8-اسلام در ايران اثر پتروشفسكي
  9-تاريخ طبري اثر محمدابن جرير طبري
  10-انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني اثر فريدون آدميت
  11-توپ مرواري اثر صادق هدايت

  براي مشاهده ليست كامل كتابهاي در دست تهيه مي توانيد به قسمت فايلز گروه كاري ما مراجعه كنيد:
  http://groups.yahoo.com/group/jamejahannema  پيامي كه انسانهاي كرات ديگر به من دادند-رايل كلود وريلهون
  http://www.rael.org/int/farsi/book/ketabe-Rael.pdf
  تارخ معرفي در وبلاگ : 25 ارديبهشت 83


  راهنماي تصحيح متون(متن كامل)-جويا جهانبخش
  http://www.mirasmaktoob.com/pdf/tm.pdf
  با تشكر از مسوول محترم سايت ميراث مكتوب
  كه آدرس اين كتاب را در اختيار ما قرار داد.
  http://www.mirasmaktoob.com

  رساله لقاء الله-علامه حسن زاده آملي
  http://www.hasanzadehamoli.com/description.asp?id=1

  معرفت نفس -علامه حسن زاده آملي
  http://www.hasanzadehamoli.com/description.asp?id=48

  الهي نامه-علامه حسن زاده آملي
  http://www.hasanzadehamoli.com/description.asp?id=6

  نوروز از نگاه شريعت-علي محيطي اردكاني
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=5609&lib=216&rows=18&page=1&lan=1

  نگاهي عميق به عيد نوروز-علي نجفي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=5608&lib=216&rows=18&page=1&lan=1  25تمرين جهت بهبود تكنيكهاي نواختن گيتار-ماتئو كاركاسي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks
  اين كتاب توسط يكي از ياران علاقه مند به موسيقي (shahmiri.h@POGC.ORG)
  براي گروه ارسال شده است.


  معرفي PHP-مهدي عليدوست
  http://www.ashian.com/books/PHP.pdf

  نكته هاي كوچك زندگي جلد دوم-اچ جكسون براون-شبنم خوشبخت
  http://www.datiki.com/Files/instructions2.pdf

  عبور از حلقه آتش-رضا قاسمي
  http://www.rezaghassemi.org/oboor.htm
  قبل از اين هم رمان زيباي چاه بابل از اين نويسنده
  وكتابخانه دار پر تلاش معرفي شده است.

  سلمان فارسي استاندار مداين-احمد صادقي اردستاني
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab480/ketab.html

  اقتدار گرايان عليه حقوق بشر
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab484/ketab

  كدام عشق آباد-قسمت اول-سيروس(قاسم)سيف
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/kodam%20eshgk1.pdf

  كدام عشق آباد-قسمت دوم -سيروس(قاسم)سيف
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/kodam%20eshgk2.pdf

  كدام عشق آباد-قسمت سوم -سيروس(قاسم)سيف
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/kodam%20eshgh(3).pdf

  فريدون سه پسر داشت-عباس معروفي
  http://www.abbasmaroufi.com/FERIDON12.pdf

  كريستين وكيد-هوشنگ گلشيري
  http://golshirifoundation.org/kid1.htm

  با تشكر از كتابخانه رضا قاسمي


  مهره سرخ سياوش كسرايي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

  مراقبه هايي براي افرادي كه خيلي مشغول هستند-اوشو
  http://finance.groups.yahoo.com/group/CD-YEK

  بررسي تطبيقي مجازات اعدام-محمد ابراهيم شمس
  http://finance.groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

  زندگي نامه جلال
  http://finance.groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

  نكته ها وحقه هاي جستجوگري در اينترنت
  http://finance.groups.yahoo.com/group/CD-YEK/

  هرسه كتاب نامبرده در قسمت فايلهاي اين گروه قرار دارند.

  منظومه آرش كمانگير-سياوش كسرايي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks

  عقل فقهي (بررسي برخي آموزه هاي رايج در حوزه هاي علميه) بخش نخست -حجت الاسلام والمسلمين عباس يزداني
  http://ketaabcheh.malakut.org/archives/Yazdani.%20part%20one.pdf

  عقل فقهي (بررسي برخي آموزه هاي رايج در حوزه هاي علميه) بخش دوم -حجت الاسلام والمسلمين عباس يزداني
  http://ketaabcheh.malakut.org/archives/Yazdani.%20part%20two.pdf
  آزادي انسان ايراني-كوروش عرفاني
  http://www.korosherfani.com/neveshteha/matnketabazadi.pdf

  واقعيتها وقضاوتها-حسينعلي منتظري
  http://www.montazeri.ws/Farsi/Vageiat/Vageiat.exe

  تفسير الميزان-استادفقيد علامه سيد محمد حسين طباطبايي
  http://www.ghadeer.org/site/thekr/tafsir/t_almizan/almizan.html

  كتابهاي تخصصي در حوزه مسايل زنان از سايت
  دفتر مطالعات وتحقيقات زنان
  http://www.womenrc.com/

  الگوي جامع شخصيت زن مسلمان-جلد نخست :تعاريف وساختار-محمد تقي سبحاني
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=Olgoo&p=1&f=5

  كوثر نور فاطمه زهرا عليها السلام در كلام امام ورهبري
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=kowsarnoor&p=1&f=3

  ما ونظام بين الملل
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=hoghoogh&p=1&f=3

  درآمدي بر نظان شخصيت زن در اسلام
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=daramad&p=1&f=3

  گزارش هم انديشي
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=book1&p=1&f=3

  آيينه زن .مجموعه موضوعي سخنان مقام معظم رهبري

  http://www.womenrc.com/books.asp?b=banki&p=1&f=5

  زن در نگاه روشنفكران-زهرا تشكري
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=0ZanNegah&p=1&f=3&t=-7

  مجموعه گفت‏وگوهاي هم‏انديشي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‏ها و رويكردها
  http://www.womenrc.com/books.asp?b=0004&p=1&f=5&t=-4

  مجموعه مقالات
  هم‏انديشي بررسي مشكلات زنان اولويت‏ها و رويكردها (1)

  http://www.womenrc.com/books.asp?b=0003&p=1&f=5&t=-4
  مجموعه مقالات
  هم‏انديشي بررسي مشكلات زنان اولويت‏ها و رويكردها (2)

  http://www.womenrc.com/books.asp?b=0002&p=1&f=5&t=492
  معرفي چند گروه مربوط به كتاب در ياهو:
  اين سه گروه در ساليان گذشته تشكيل شده اند و جزو گروههاي نيمه فعال هستند
  گروه كتابهاي پارسي
  http://groups.yahoo.com/group/persianbooks/

  گروه كتابهاي ايرانيان تورنتو
  http://groups.yahoo.com/group/toronto_iranians_books/

  گروه پروژه ام الكتاب
  http://groups.yahoo.com/group/Ommolketab-Project/

  نامه اي براي فردا-سيد محمد خاتمي
  http://www.ashian.com/books/name.pdf

  مجموعه داستانهاي چخوف
  http://www.ketabkhaneh.i8.com

  راز داوينچي-دن براون-حسين شهرابي و سميه گنجي
  http://www.haftom.org/contents/general/tdvc.php

  اين اطلاعات از كتابخانه جديدالتاسيس
  http://www.ketabkhaneh.i8.com
  گرفته شده است.
  مجموعه كتابهاي فارسي موجود در سايت شوراي نگهبان:

  لوايح آقا شيخ فضل الله نوري
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/sheikh_fazl_ollah/13820101_index.htm

  مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي-تنظيم:اداره قوانين شوراي نگهبان
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/entekhabat/index.htm

  صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سه جلد
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/baznegary_ganon_asase/index.htm

  بررسي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان مركز تحقيقات شوراي نگهبان
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/laheye_elhagh%5Clayehe_elhagh_be_tabieez_zanan_00.htm

  با آفتاب جاودانه جماران
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/ba_aftab_javdaneh_jamaran/index.htm

  خاطرات آيت الله محمد يزدي
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/yazde/index.htm

  خاطرات آيت الله طاهري خرم آبادي جلد اول
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/TAHERI/index.htm

  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/mashroh/index.htm

  نگاهي به سير نظارت استصوابي
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/nezart_astesvabe/index.htm

  مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
  http://www.irisn.com/ketabkhaneh/majles_shoray_negahabn_mjama/index.htm

  كتابخانه جديدي براي داستانهاي كوتاه وبلند ايراني توسط يكي از دوستان ايجاد شده است كه شما را به ديدن آن دعوت مي كنم.
  http://www.ketabkhaneh.i8.com/

  مختصري درباره تاريخ مزدك-پرتو علوي
  http://www.ashian.com/books/MAZDAK.pdf

  بوف كور صادق هدايت
  http://www.ashian.com/books/bofe%20kor.pdf

  سفرنامه ناصرخسرو
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/naserk/safarnameh.zip

  كليله ودمنه
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/nasr/kelile.zip
  انديشه سياسي اخوان الصفا-علي فريدوني
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/ketabkhani/ketab461/ketab.html

  انديشه سياسي فارابي-محسن مهاجر نيا

  ياران سلام

  گل آقا مرد
  كيومرث صابري فومني مشهور به گل آقا در بيمارستان مهر تهران درگذشت.
  در اوج مصايب ناشي ازجنگ و فشارهاي اجتماعي ؛گل آقا را مي خوانديم تا شايد اندكي از فضاي غم گرفته جامعه دور شويم
  گل آقا با كتاب ديدار از شوروي بطور جدي وارد دنياي كتاب شد وبا انتشار هفته نامه گل آقا ؛ همه باورهاي رايج را به سخره گرفت.
  درگذشت اورا به اهل قلم وخانواده ايشان تسليت مي گوييم.

  آدرس يك گروه ديگر كه در آن دو كتاب زير را خواهيد يافت:
  http://groups.yahoo.com/group/CD-YEK

  خلاصه تئوري حسابداري جلد اول - دكتر شباهنگ

  سه تار جلال آل احمد

  كتابهاي ديني مسيحي

  من يك شاهد واقعي هستم-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/publish/shahed.pdf

  خدا ونقشه اش براي بشريت-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/naghsheh_frame.html

  يك نبي از جانب خدا-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/yeknabi_frame.html

  تعميد؛شام خداوند وشستن پايها-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/shamframe.html

  مسيحيت سنتي حقيقت يا دروغ-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/sonnati_serm.html

  مكاشفه عيسي مسيح-اوالد فرانك
  http://www.kelisanet.org/mokashefe_frame.htm

  اناجيل اربعه و اعمال رسولان ورساله هاي انجيل
  http://www.nejateazim.org/kalam.htm

  وقتي خدا انسان شد
  http://www.kelisanet.org/publish/vaghti.pdf

  چرا اين گذرها از بيابان در زندگي من؟
  http://www.kelisanet.org/gozar_frame.html

  تعميد يك سوال مهم
  http://www.kelisanet.org/taamid_serm.html

  سكوتهاي خدا
  http://www.kelisanet.org/sokut_frame.html

  كشف كلام تو نور مي بخشد
  http://www.nejateazim.org/noor1.htm

  بحثي پيرامون مساله حداقل دستمزد
  http://www.tudehpartyiran.org/Kargari-Dastmozd.pdf

  نجواي جيحون-عباس عبيري

  مجموعه ضرب المثل هاي فارسي

  بامداداسلام-عبدالحسين زرين كوب

  مفتاح النجات-ابونصر احمد

  سوال وجوابهاي مسايل جنسي-سه كاف

  هفت خوان رستم عباس احمدي

  آموزش كامل اچ تي ام ال
  http://www.olomrayane.50megs.com/download/makhzan/html.zip

  مختصري در باره تاريخ مزدك-پرتو علوي
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks/

  اين كتاب توسط گروه كتابهاي فارسي در ياهو تهيه شده ودر قسمت فايلز گروه قرار گرفته است

  دو كتاب در زمينه دين مسيح:

  چرا با تشكيلات فرقه اي مخالف هستم؟-ويليام ماريون برانهام
  http://www.kelisanet.org/tashkilat_frame.html

  سرود جماعت خيمه برانهام
  http://www.kelisanet.org/publish/gazayeh.pdf

  مجموعه كامل سوال وجوابهاي مسايل جنسي در چهار جلد-برگرفته از سايت سكاف
  http://groups.yahoo.com/group/farsibooks
  به گروه وارد شويد وكتاب را از قسمت فايلها دانلود كنيد.
  توضيح :آوردن اسم اين كتاب به منزله تاييد مطالب موجود در آن نيست واز آنجايي كه در اين كتاب به مسايل جنسي از ديدگاه اومانيستي پرداخته شده است ممكن است با اعتقادات شما همخواني نداشته باشد .

  صداي ميرا-سعيد سلطانپور
  http://farsi-ebook.itgo.com/Books/sedaye%20mira%2001.pdf

  گيله مرد-بزرگ علوي
  http://farsi-ebook.itgo.com/Books/GILEH%20MARD.pdf
  يا
  گيله مرد-بزرگ علوي
  http://www.ashian.com/books/GILEH%20MARD.pdf

  گام به گام با رند شيراز
  http://www.ashian.com/books/Rend.pdf

  پنجابه-احسان طبري
  http://www.ashian.com/books/panjabeh.pdf

  سرگذشت مرد خسيس-ميرزا فتحعلي آخوندزاده
  http://www.ashian.com/books/marde%20khasis.pdf

  ماركسيسم روزا لوگزامبورگ
  http://www.ashian.com/books/Roza%20-%20Loxamborg.pdf

  پريا-احمد شاملو
  http://www.ashian.com/books/paria.pdf

  شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري
  http://www.ashian.com/books/Shah.pdf

  رقص در ميان كردها-خسرو سينا
  http://www.ashian.com/books/Dance.pdf

  كارنامه اسلام دكتر عبدالحسين زرين كوب
  http://www.ashian.com/books/eslam.pdf

  انقلاب ايران وسقوط پادشاهي-گفتارهاي راديو فردا
  http://www.ashian.com/books/farda.pdf

  مرگ رنگ سهراب سپهري
  http://www.ashian.com/books/sohrabebook.zip

  كتابهاي زير در كتابخانه ديجيتال دانشگاه اصفهان موجود است:
  http://www.recent.ir

  قرآن كريم
  http://quran.recent.ir/default.aspx?browse

  غزليات سعدي
  http://saadi.recent.ir/default.aspx?item=10454

  غزليات مولوي
  http://mowlavi.recent.ir/default.aspx?item=12914

  ديوان حافظ
  http://hafez.recent.ir

  شاهنامه فردوسي
  http://shahnameh.recent.ir


  ورجاوند بنياد-احمد كسروي
  http://www.kasravi.info/ketabs/varjavand-boniad.pdf

  زندگاني من-احمد كسروي
  http://www.kasravi.info/ketabs/zendegani%20man/zendegani-man.pdf

  دوست خوب ما(( ارشك ))گروه جديدي راه اندازي نموده وهمچنين در صدد ساخت يك سايت جديد براي كتابهاي ديجيتال فارسي است.
  توصيه مي كنم در اين گروه هم عضو شويد.
  http://groups.yahoo.com/group/farsi_e_liberary

  ضمنا اين سه كتاب هم براي شروع كار در گروه قرار گرفته است:
  مرگ يزدگرد-بهرام بيضايي

  متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

  منتخب مقالات مراد فرهاد پور

  يا سوسياليسم يا بربريت-ايستوان مزاروش-ترجمه دكتر مرتضي محيط
  http://www.golshan.com/pazhoohesh/mohit/m42/p001.html


  شينما-علي عبدالرضايي و افشين شاهرودي
  http://www.parham.ir/revue/ebook/shinema


  أي ميل هاي زيادي مي رسد كه در آنها سوال شده كه چگونه مي توان به اين حركت كمك كرد.
  دوستان
  براي كمك به اين حركت مي توانيد در يكي يا چند تا از اين مقوله ها وقت صرف كنيد:
  1-ايجاد كتابخانه هاي مشابه وبا سليقه هاي مختلف به نحوي كه موجب پايداري اين حركت شود.
  2-تهيه كتاب الكترونيك از روي نسخه هاي چاپي فاقد كپي رايت (يا با اسكن كردن و يا با تايپ .كه اين دومي كيفيت بالاتري دارد ولي وقت گير تر است).
  3-ايجاد فضا براي كتابهايي كه مرتبا در قسمت فايل گروه قرار مي گيرند.
  4-تهيه نسخه الكترونيك به شكل پي دي اف از روي كتابهايي كه در اينترنت قرار دارند ولي به شكل پي دي اف نيستند.(در مورد كتابهاي داراي حق كپي رايت ؛بهتر است قبل از تهيه نسخه پي دي اف از مولف يا مترجم آن اجازه گرفته شود)
  5-معرفي كتابخانه موجود وهمچنين ساير كتابخانه هاي مجازي موجود در اينترنت به علاقه مندان وكتاب خوانان.
  6-ايجاد گروههاي مختلف كاري در ياهو يا هر سايت ديگري كه اين امكان را به شما بدهد.
  پيروز باشيد  نامهاي بسيار(مجموعه شعر)-فيروز ناجي
  http://www.freewebs.com/niloofaraneh/Nam%20haye%20besiar.pdf

  دائرة المعارف تشيع
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=1109&lib=13&rows=19&page=1&lan=1

  فرهنگ واژگان ادبي-حيدر محلاتي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=1112&lib=13&rows=19&page=1&lan=1

  اسلام دين آزادي وقانون-حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3815&lib=13&rows=19&page=1&lan=1

  كتاب شناسي انقلاب اسلامي-يعقوب توكلي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=5366&lib=13&rows=19&page=1&lan=1

  خيبر با قلعه ها ونخلهايش-عباسعلي براتي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=5402&lib=13&rows=19&page=1&lan=1

  مجموعه آثار شهيد آويني
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/library_i.php?d=220&rows=19&page=1&lan=1

  نظري به مباني طراحي-شهوند يوسفي زاده
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3687&lib=112&rows=19&page=1&lan=1

  ديدگاه شرق به معماري-ناصر عراقي
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3671&lib=112&rows=19&page=1&lan=1

  اينترنت از آغاز تا كنون-فرامرز كوثري
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3681&lib=112&rows=19&page=1&lan=1

  كالبد شكافي ويروسها ويروس مجيد
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3682&lib=112&rows=19&page=1&lan=1

  مباني نظري تاريخ نگاري انتقادي معماري-كامران افشار نادري
  http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/Html/libfar/default.php?switch=1&id=3685&lib=112&rows=19&page=1&lan=1

  رقص در ميان كردها-خسرو سينا
  http://www.3ashan.net/archives/000419.php

  تعدادي كتاب جديد به شكل پي دي اف در قسمت فايلز گروه قرار گرفته كه مي توانيد از آنها بازديد كرده ودانلود ومطالعه كنيد.
  خوشحال مي شوم در صورت داشتن فضا در اينترنت؛مكاني نيز براي آنها در نظر گرفته شود.

  پريا-احمد شاملو
  به كوشش shabab

  بوف كور صادق هدايت
  به كوشش جواد صفري

  گام به گام با رند شيراز-به كوشش حامد ق
  http://www.parsi.persianblog.com

  سرگذشت مرد خسيس-ميرزا فتحعلي آخوند زاده

  گيله مرد-بزرگ علوي

  فارسي شكر است محمد علي جمالزاده


  سعي براين است كه اين كتابها تا يك ماه در محل مذكور نگهداري شود واحتمالا پس از آن به علت كمبود فضاي موجود ؛مجبور به برداشتن فايل هاي فعلي وگذاشتن فايلهاي جديد خواهم شد.

  email || 5/11/2004 04:55:26 PM

  (0) نظر بدهيد

  Monday, May 03, 2004

  توجه داشته باشيد كه من براي هيچ كس از خوانندگان يا اعضاي گروه ؛مطلبي را به صورت پيوست شده نمي فرستم.بنابراين در صورت برخورد با اين ايميل ها بهتر است آتها را حذف كنيد.
  پيروز باشيد.


  email || 5/3/2004 01:46:49 AM

  Monday, April 26, 2004

  روزنامه شرق در شماره 170 خود در تاريخ پنج شنبه سوم اردي بهشت ماه به معرفي اين وبلاگ پرداخته است .
  از مسوولين روزنامه مذكور متشكرم.
  http://www.sharghnewspaper.com/830203/book.htm


  email || 4/26/2004 05:03:02 PM

  Sunday, April 25, 2004

  براي تماس با من علاوه بر آدرس قبلي مي توانيد به اين آدرس نيز نامه بفرستيد:
  farsibooks@gmail.com


  email || 4/25/2004 12:44:01 AM

  Saturday, April 24, 2004

  دوستان سلام
  مدتها بود كه با خود در زمينه گذاشتن يا نگذاشتن كتابهاي ضد مذهبي وضددولتي در وبلاگ كلنجار مي رفتم .
  اما مجموعه شرايط روز به من ثابت كرد كه براي تداوم اين تلاش بايد از آوردن نام اين كتابها در وبلاگ خودداري كنم.
  به هر رو از آنجايي كه هدف اصلي من ايجاد يك پايگاه براي تبديل كتب كاغذي به ديجيتال بوده است؛نه انتشار كتابهاي ممنوعه يا سياسي؛تصميم گرفتم كه از امروز ليست اين كتابها را از وبلاگم بردارم تا مبادا اين حركت به آتش آن كتابها بسوزد.
  اميدوارم كه با اين كار دغدغه هاي فكري بعضي از عزيزان كه مرتبا در اين مورد به بنده تذكر مي دادند بر طرف شده باشد.
  پيروز باشيد


  email || 4/24/2004 03:37:19 PM

  Friday, April 23, 2004

  پوزش از مسوول محترم سايت آشيان
  خوشبختانه خبري كه در مورد آلوده بودن اين سايت گزارش شده بود صحت ندارد و تعداد زيادي از ياران با تماسهاي متعدد خود اعلام داشتند كه پس از جستجوبا نرم افزارهاي مخصوص ؛هيچ نوع آلودگي را دراين سايت مشاهده نكرده اند.
  از خوانندگان محترم تقاضا مي شود كه در زمان مراجعه به هر سايتي كه لينك آن را داده ام ؛نرم افزارهاي ضد ويروس وتروجان خود را (نظير نورتون آنتي ويروس يا مك آفي ) فعال كنند.وهر سايتي را آلوده فرض كنند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود(اين را از روي اغراق نمي گويم زيرا بارها سايتي را به من معرفي كرده اند كه حاوي تروجان يا برنامه هاي مخرب ديگر بوده است)
  اينطور خيلي بهتر است تا اينكه لينك سايتي را بردارم وبعدا با عذر خواهي دوباره در سايت بگذارم.واگر چنين نباشد مجبورم بيشتر وقت خود را مصروف اين كار نمايم.


  email || 4/23/2004 04:14:58 PM

  Tuesday, April 20, 2004

  سه گروه جديد براي اشاعه كتابخواني تشكيل شده است كه شما را به عضويت در آنها دعوت مي كنم:
  1-گروه جام جهان نما (نداي آغاز) براي تهيه وتايپ كتابهاي فارسي.
  http://groups.yahoo.com/group/jamejahannema

  2-گروه فرهنگي آزادي براي ايران
  http://groups.yahoo.com/group/FFI_Culture/

  3-گروه داستان كوتاه
  http://groups.yahoo.com/group/dastankootah/


  email || 4/20/2004 02:25:07 PM

  Thursday, April 15, 2004

  حملات اينترنتي به قصد در اختيار گرفتن يا حداقل؛از هم پاشانيدن اين وبلاگ وگروه مربوط به آن اخيرا بسيار افزايش يافته است .
  در اين راستا يكي از ياران گروه دست به ايجاد وبلاگي زده است كه بتوان در مواقع اضطرار ودر صورت بسته شدن اين مكان؛از آن استفاده نمود.
  آدرس آن :
  http://parsibooks.blogspot.com
  است .


  email || 4/15/2004 01:42:47 AM

  Friday, April 09, 2004

  سرگذشت مرد خسيس (نمايشنامه قديمي)-ميرزا فتحعلي آخوندزاه
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Scenario.asp?ID=43&P=1

  توپ لاستيكي(نمايش نو)-صادق چوبك
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Scenario.asp?ID=72&P=1

  پريا-احمد شاملو
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Scenario.asp?ID=62

  گدا-غلامحسين ساعدي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=15&P=1

  جشن فرخنده-جلال آل احمد
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=1&P=2

  گيله مرد-بزرگ علوي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=10&P=2

  فارسي شكر است-محمد علي جمالزاده
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=9&P=2

  لكه ها زويا پيرزاد
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=58&P=1

  چكمه-هوشنگ مرادي كرماني
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=54&P=1

  اناربانو و پسرهايش-گلي ترقي
  http://www.persian-language.org/Adabiat/Story.asp?ID=16&P=1


  email || 4/9/2004 06:15:15 PM

  زير ستاره صبح (دفتر شعر)-صمصام كشفي
  http://www.kashfis.com/SK-200-Books-Zir-e-Setareh.pdf

  از سر ديوار(دفتر شعر)-صمصام كشفي
  http://www.kashfis.com/SK-200-Books-AzSar-e-Divar.pdf

  حالا دوباره صدا(دفتر شعر)-صمصام كشفي
  http://www.kashfis.com/SK-200-Books-HaalaaDobaarehSeda.pdf


  email || 4/9/2004 05:32:41 PM

  اسامه:يك بديهه نويسي(متن كامل رمان)-ايرج رحماني
  http://www.irajrahmani.com/pageosameh.htm


  email || 4/9/2004 03:39:16 PM

  چاه بابل متن كامل رمان رضا قاسمي
  http://www.rezaghassemi.org/chahe_babel_roman.htm

  ابو مسلم خراساني
  http://www.myownflag.org/books/Abu%20Mosleme%20Khorasani


  email || 4/9/2004 03:07:59 PM

  خود انگيختگي وسازمان-پل متيك
  http://www.marxists.org/farsi/archive/mattick/works/1949/khodangikhtegi-sazman.pdf

  پيرامون رابطه خود سازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ-ارنست مندل
  http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1990/khod-sazmandehi-hezb.htm

  سوسياليزم يا نئوليبراليسم-ارنست مندل
  http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/works/1993/socializm-neoliberalizm.htm

  شكل كلاسيك رمان تاريخي-جرج لوكاچ
  http://www.marxists.org/farsi/archive/lukacs/works/1937/romane-tarikhi.pdf

  حكايت هاي آنتونيوي پير معاون فرمانده شورشي ماركوس(سخنگوي ارتش زاپاتيستي آزاديبخش ملي)-ترجمه بهرام قديمي انتشارات انديشه وپيكارhttp://www.peykarandeesh.org/book/antonio/antonio.index.htm

  شكوه انتفاضه وتنهايي يك ملت-تراب خق شناس و حبيب ساعي-انتشارات انديشه وپيكار
  http://www.peykarandeesh.org/book/Intifada/intefada.index.htm

  كنگره بين المللي ماركس-جلد اول با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب خق شناس و حبيب ساعي
  http://www.peykarandeesh.org/book/c1.index.htm
  كنگره بين المللي ماركس-جلد دوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب خق شناس و حبيب ساعي
  http://www.peykarandeesh.org/book/c2.index.htm
  كنگره بين المللي ماركس-جلد سوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب خق شناس و حبيب ساعي
  http://www.peykarandeesh.org/book/c3.index.htm


  email || 4/9/2004 01:55:55 AM

  Thursday, April 08, 2004

  اسطوره ي فلسفه در ميان ما(بازديدي از احمد فرديد ونظريه غرب زدگي)-داريوش آشوري
  http://www.iran-chabar.de/1383/01/17/ashoori830117.pdf


  email || 4/8/2004 01:58:25 AM

  صراطهاي مستقيم دكتر عبدالكريم سروش
  http://ocwblog.com/archives/church/serat.pdf

  از ديكتاتوري به دموكراسي-جين شارپ موسسه آلبرت انيشتين
  http://www.myownflag.org/books/Az%20dictatory%20be%20democracy

  حيدر بابايه سلام-شهريار
  http://www.jolfa.net/Heydar%20Baba.htm
  email || 4/8/2004 12:04:24 AM

  Monday, April 05, 2004

  يك يا دو هزار ويك-راهنماي بهبود رتبه سايت در موتورهاي جستجو
  http://www.iranseo.com/search_engine_ebook/SEO_Ebook_16Esfand.pdf


  email || 4/5/2004 01:47:04 AM

  Thursday, April 01, 2004

  پنجابه-احسان طبري
  http://tabari.parskhabar.com/panjabeh.pdf


  email || 4/1/2004 02:40:09 AM

  Monday, March 29, 2004

  شاه سياه پوشان-هوشنگ گلشيري
  توضيح مهم
  اين كتاب براي اولين بار توسط ادبكده بر روي وب قرار گرفته است .

  http://www.adabkade.com/vizhe/1383/01/pages/library.html
  ديد وبازديد عيد جلال آل احمد
  http://www.adabkade.com/vizhe/1383/01/pages/story.html
  عزاداران بيل-غلامحسين ساعدي
  http://www.adabkade.com/vizhe/1383/01/pages/spectacle.html

  اميدوارم دست اندركاران سايت ادبكده در فكر تبديل كتب موجود در سايت خود به شكل پي دي اف نيز باشند.


  email || 3/29/2004 04:08:59 PM

  Sunday, March 28, 2004

  زن زيادي-جلال آل احمد
  http://www.banitak.com/infocenter/library/src/alahmad/zanez.zip

  كتاب كارنامه اسلام در اين دو سايت قابل دريافت است:


  كارنامه اسلام
  http://www.golshan.com/ketabkhaneh/baygani/baygani.html

  تحشيه بر ديوار خانگي(شعر بلند)پگاه احمدي
  http://www.rezaghassemi.org/tahshieh.htm


  همچنين يكي از علاقه مندان به علوم انساني اقدام به راه اندازي كتابخانه أي اينترنتي نموده است كه شما را به ديدن آن دعوت مي كنم.

  http://hlibrary.persianblog.com


  email || 3/28/2004 02:03:50 AM

  Thursday, March 25, 2004

  يك شاخه شب بو(مجموعه دوازده داستان كوتاه)-عباس صحرايي
  http://www.gozargah.com/ma29.htm

  با تشكر از مدير محترم سايت گذرگاه كه انتشار آن را به اطلاع اينجانب رساند
  http://www.gozargah.com

  همچنين كتاب ارزشمند كارنامه اسلام به قلم زنده ياد دكتر عبدالحسين زرين كوب توسط يكي از ياران گروه كتابهاي فارسي به شكل پي دي اف درآمده ودر قسمت فايل گروه قرار گرفته وآماده دانلود براي مطالعه و در صورت امكان ؛استقرار آن در سايت شما عزيزان مي باشد.


  email || 3/25/2004 03:20:42 PM

  فهرست خرداد هشتادوسه(كتابهاي رايگان موجود در اينترنت(شبكه جهاني )را به دوستداران وعاشقان كتابخواني تقديم مي كنم. به اميد روزي كه ما ايرانيان هم داراي كتابخانه عظيم ورايگاني مشابه كتابخانه پروژه گوتنبرگ باشيم.

  براي تماس با من مي توانيد با أي ميل زير ارتباط برقرار كنيد.
  Ketab_farsi@yahoo.com
  يا
  farsibooks@gmail.com

  توجه:تعدادي از كتابها در چند سايت مختلف وجود داشتند كه براي راحتي دسترسي به آنها آدرس همه سايت هاي مربوط به آن كتاب آورده شده است.


  تاريخ  انجمن هاي شورايي در انقلاب مشروطيت(هما ناطق)
  تاريخ ايران زمين(تاريخ ايران از دورترين دوران تا سال 628ميلادي)
  تاريخ شاهنشاهي هخامنشي ـ نوشتهي ويل دورانت در تاريخ تمدن كتاب نخست فصل سيزده
  ريشههاي مذاهب شيعه و خوارج و سني در جوامع قبايلي عربستان ماقبل اسلام و چگونگي شكلگيري آنها بعد از گسترش اسلام در عراق و شام
  نقش ايرانيان اسيرشدهي مقيم مدينه در ترور خليفهي دوم، عمر ابن خطاب
  جنبشهاي ضد فئودالي ايرانيان در اوائل خلافت عباسي
  استادسيس، يوسف برم، مقنع، حمزه آذرك، بابك، مازيار

  سابقهي تاريخي اسكان عشاير و قبايل عرب در خوزستان
  فرزندان سبكتكين پيشاهنگان حاكميت ترك در ايران
  چگونگي راه يافتن غلامان ترك به ارتش ساماني و رسيدنشان به مناصب بالاي ارتش
  ريشه و تبار سلطان محمود غزنوي و پدرش سبكتكين
  خزش بزرگ جماعات ترك به درون سغد و برافتادن دولت ساماني
  چگونگي تشكيل سلطنت غزنوي
  بازخواني گزارشهاي كشتارهاي سلطان محمود در ايران
  بازخواني گزارش سوزاندن كتابخانه ها و كتابهاي ايران توسط سلطان محمود

  نقش شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ايران ـ خاندان صفوي ـ شيخ صفي الدين اردبيلي و تشكيل خانقاه ـ تبعيد شيخ جنيد صفوي به آناتولي و ارتباط او با تاتارهاي بكتاشيمذهب، تغيير مذهب شيخ جنيد در آناتولي، آشنائي تاتارهاي بكتاشي با آذربايجان، پيدايش شاه اسماعيل صفوي، ورود قزلباشان بكتاشي به ايران و تشكيل دولت صفوي ـ نقش قزلباشان صفوي در تمدن و فرهنگ ايراني
  كلمات اميرالبلاد في ترغيب الي الجهاد-عبدالرحمن خان امير افغانستان-1886
  رساله موعظه-محمد زاي گل محمد خان
  نوروز وحاجي فيروز در فرهنگ ايرانيان-فرزاد جاسمي
  نقش تاجيكستان در فرهنگ وتمدن ايران باستان وايران بعد از اسلام-اميرحسين خنجي
  جستارهايي از تاريخ بهاييگري در ايران-عبدالله شهبازي
  خاندان كوپرولو: اصلاحات ونوزايي در عثماني
  علل انحطاط و فروپاشي عثماني
  سر شاپور ريپورتر وكودتاي 28 مرداد 1332
  معماي دكتر مظفر بقايي كرماني
  نظريه توطئه وفقر روش شناسي در تاريخ نگاري معاصر ايران
  كانون هاي استعماري؛كودتاي 1299و صعود سلطنت پهلوي
  پنهانكاري انگليسيو اسرار دو كودتا
  اقبال لاهوري؛نريمان پارسي و صعود سلطنت پهلوي
  رضا شاه و محمد علي پاشا:استقرار دولت سربازخانه أي در ايران ومصر
  سيماي خانوادگي خاندان چرچيل
  جنگ كريمه وانحطاط روسيه: ظهور رفرميسم غرب گرايانه و جنبش پوپوليستي
  يهوديان مخفي وطريقت بكتاشي :سيري در تاريخ بكتاشي گري
  رازهاي پنهان صعود نازيسم
  راز گسترش تمدن اسلامي در اروپا
  تحقيقات واسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ايران
  نهضت سربداران خراسان-پتروشفسكي-كريم كشاورز
  سلمان فارسي استاندار مداين-احمد صادقي اردستاني
  مختصري درباره تاريخ مزدك-پرتو علوي
  مختصري در باره تاريخ مزدك-پرتو علوي
  ابو مسلم خراساني


  شعر


  شعر كلاسيك  ديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير
  يا
  رباعيات ابو سعيد ابوالخير
  ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
  ديوان اشعار انوري
  ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
  عارف نامه ايرج ميرزا
  ديوان اشعار بابا طاهر
  بابا طاهر عريان
  ديوان اشعار پروين اعتصامي
  ديوان اشعار جامي
  ديوان اشعار حافظ
  حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو
  علاقه مندان به حافظ شيرازي همچنين مي توانند مجموعه آثار او(غزل ها-قصيده ها-قطعه ها مثنوي ها-غزل هاي مشكوك)
  را درسايت زير پيدا كنند:
  www.hafez.com
  يا
  ديوان كامل حافظ
  همچنين:
  حافظ (مجموعه مثنوي
  حافظ (مجموعه قطعات
  يا
  ديوان حافظ
  به شكل تكست
  به شكل زيپ شده
  يا
  ديوان حافظ-(كاملا فارسي با قابليت جستجو وكاربرد ساده)
  مقدمه جنجال بر انگيز ديوان حافظ از شاملو
  ديوان حافظ
  گام به گام با رند شيراز-به كوشش حامد ق
  گلستان سعدي
  غزليات سعدي
  ديوان اشعار خاقاني
  ديوان اشعار خواجوي كرماني
  ديوان اشعار خيام
  رباعيات خيام (از نسخه محمد علي فروغي
  ترانه هاي خيام (صادق هدايت
  ترانه هاي خيام (مجموعه رباعي ها به روايت صادق هدايت-به كوشش تورج ا قوچاني
  يا
  رباعيات خيام
  به شكل تكست
  به شكل زيپ شده
  يا
  رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري با مقدمه ي صادق هدايت
  ديوان اشعار دقيقي
  ديوان اشعار رودكي
  سروده هايي براي مولا علي (ع
  ديوان اشعار سعدي
  ديوان اشعار سنايي غزنوي
  ديوان اشعارسيف فرقاني
  ديوان اشعار شبستري
  متن كامل كتاب گلشن راز شبستري
  ديوان اشعار شهريار
  حيدر بابايه سلام-شهريار
  ديوان اشعار شيخ بهايي
  ديوان اشعار صائب تبريزي
  ديوان اشعار عبيد زاكاني
  متن كامل كتاب موش وگربه عبيد زاكاني
  رساله دلگشا-عبيد زاكاني
  ديوان اشعار عطار
  ديوان اشعار فخرالدين عراقي
  ديوان اشعار فرخي سيستاني
  ديوان اشعار فردوسي
  شاهنامه فردوسي
  -شاهنامه فردوسي
  شاهنامه فردوسي
  ديوان اشعار فروغي بسطامي
  ديوان اشعار محتشم كاشاني
  ديوان اشعار مسعود سعد سلمان
  ديوان اشعار ملك الشعراء بهار
  ديوان اشعار منوچهري
  ديوان اشعار مولوي
  ديوان شمس غزليات مولانا-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
  مثنوي معنوي-مولوي-(كاربرد ساده وجستجوي راحت)
  غزليات مولوي
  ديوان اشعار ناصر خسرو
  ديوان اشعار نظامي
  ديوان اشعار وحشي بافقي
  ديوان اشعار هاتف اصفهاني


  شعر نوين


  مجموعه اشعار ه. ا. سايه
  مجموعه اشعار سهراب دولتخواه(به كوشش تورج ا قوچاني
  سهراب سپهري-هشت كتاب (مجموعه اشعار) (به كوشش تورج ا قوچاني)
  كتاب الكترونيكي اشعار سهراب (مرگ ورنگ
  مرگ رنگ سهراب سپهري
  ديوان اشعار سهراب سپهري
  گزيده اشعار سهراب سپهري

  قو-مجموعه اشعار تورج قوچاني

  احمد شاملو  نگراني هاي يك شاعر(احمد شاملو)

  آهن ها واحساس
  آهن ها واحساس
  قطعنامه
  قطع نامه
  هواي تازه
  هواي تازه
  باغ آينه
  باغ آينه
  لحظه ها وهميشه
  لحظه ها وهميشه
  آيدا درآينه
  آيدا درآينه
  آيدا: درخت وخنجر وخاطره
  آيدا:درخت وخنجر وخاطره
  ابراهيم درآتش
  ابراهيم درآتش
  ققنوس درباران
  ققنوس درباران
  مرثيه هاي خاك
  مرثيه هاي خاك
  شكفتن درمه
  شكفتن در مه
  دشنه در ديس
  دشنه در ديس
  ترانه هاي كوچك غربت
  ترانه هاي كوچك غربت
  مدايح بي صله
  مدايح بي صله
  درآستانه
  در آستانه
  حديث بي قراري ماهان
  كاشفان فروتن شوكران-احمد شاملو
  يا
  كاشفان فروتن شوكران
  23(شعر)
  نگراني هاي يك شاعر-احمد شاملو
  مقدمه حافظ شيراز-احمد شاملو
  پريا-احمد شاملو
  يا
  پريا-احمد شاملو  مجموعه اشعار محمد رضا شفيعي كدكني

  1)زمزمه ها
  2)شبخواني
  3)از زبان برگ
  4)در كوچه باغهاي نشابور
  5)مثل درخت درشب باران
  6)از بودن وسرودن
  7)بوي جوي موليان
  يا

  ديوان اشعار شفيعي كدكني


  مهدي اخوان ثالث
  1)زمستان
  2)از اين اوستا
  3)آخر شاهنامه
  4)اشعار اصيل از اخوان  فروغ فرخزاد
  اسير
  يا
  اسير-فروغ فرخزاد
  ديوار-فروغ فرخزاد
  يا
  ديوار
  عصيان
  تولدي ديگر

  يا
  تولدي ديگر
  به شكل تكست
  به شكل زيپ شده
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
  يا
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
  به شكل تكست
  به شكل زيپ شده
  يا
  ديوان اشعار فروغ فرخزاد

  ديوان اشعار سياوش كسرايي
  مهره سرخ سياوش كسرايي
  منظومه آرش كمانگير-سياوش كسرايي
  ديوان اشعار حميد مصدق
  ديوان اشعار فرخ تميمي
  ديوان اشعار نادر نادر پور
  مجموعه اشعار نيما يوشيج به كوشش تورج ا قوچاني
  مجموعه اشعار خسرو گلسرخي
  ديوان اشعار ابوالفضل زرويي نصرآبادي
  عقربه ها دور گردباد-(شعر)-عليرضا بهنام
  كتاب هاي شعر از اديب برومند(جبهه ملي)
  مثنوي اصفهان
  درد آشنا
  فاجعه مرداد
  حاصل هستي
  پيام آزادي
  راز پرواز

  باجه نفرين مريم هوله
  در كوچه هاي آتن-مريم هوله
  نامه به/از رويا وضمائم-علي قنبري
  دروغي كه مي گويم از هواي تهران كثيف تر است-فريد قدمي
  فرشته ها خودكشي كردند-مهدي موسوي
  رنگ(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
  سبز(دفتر شعر)-ساسان قهرمان
  سروده هاي فارسي-اميرحسين خنجي
  ديوان اشعار منوچهر آتشي
  نامهاي بسيار(مجموعه شعر)-فيروز ناجي
  زير ستاره صبح (دفتر شعر)-صمصام كشفي
  از سر ديوار(دفتر شعر)-صمصام كشفي
  حالا دوباره صدا(دفتر شعر)-صمصام كشفي
  تحشيه بر ديوار خانگي(شعر بلند)پگاه احمدي
  كتاب هاي ديني

  اسلام

  اسلام ومقتضيات زمان
  اعتقاد ما
  اصحاب صفه (رضي الله عنهم
  اصول راهنماي اسلام -ابوالحسن بني صدر
  امام شناسي (1
  امام شناسي(2
  امام شناسي(3
  امام شناسي (4
  امام شناسي (5
  امام شناسي (6
  امام شناسي (7
  امام شناسي (8
  امام شناسي (9
  امام شناسي (10
  امام شناسي (11)
  امام شناسي(12
  امام شناسي(13
  امام شناسي(14
  اميرالمومنين اسوه وحدت
  بازگشت به نهج البلاغه
  بخشي از زيباييهاي نهج البلاغه
  پرتوي از نهج البلاغه
  تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت
  ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم 1
  ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم 2
  ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم3
  ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم4
  ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم5
  ترجمه نهج البلاغه (انصاريان
  توضيح المسائل(آيت الله العظمي شيخ محمد فاضل لنكراني
  چهل حديث روزه
  چهل حديث سيره علوي
  چهل حديث غدير
  دين در عصر ظهور(محمد جواد فاضل لنكراني
  دفاع از حريم قرآن(محمد جواد فاضل لنكراني
  دو نامه سياه وسپيد
  رحلت سرور كائنات رحلت العالمين پيغمبر(ص
  رساله توضيح المسائل (حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي
  زيارت
  زندگاني تحليلي پيشوايان ما ائمه دوازده گانه (ع
  زندگاني حضرت محمد (ص
  زندگاني فاطمه زهرا (س
  سيره معصومان 3
  سيري در نهج البلاغه
  سيماي اميرالمومنين علي عليه السلام
  شرح بر صد كلمه اميرالمومنين
  شرح نهج البلاغه(جعفري)1
  شرح نهج البلاغه(جعفري)2
  شرح نهج البلاغه(جعفري)3
  شرح نهج البلاغه(جعفري)4
  شرح نهج البلاغه(جعفري)5
  شرح نهج البلاغه(جعفري)6
  شرح نهج البلاغه(جعفري)7
  شرح نهج البلاغه(جعفري)8
  شرح نهج البلاغه(جعفري)9
  شرح نهج البلاغه(جعفري)10
  شرح نهج البلاغه(جعفري)11
  شرح نهج البلاغه(جعفري)12
  شرح نهج البلاغه(جعفري)13
  شرح نهج البلاغه(جعفري)14
  شرح نهج البلاغه(جعفري)15
  شرح نهج البلاغه(جعفري)16
  شرح نهج البلاغه(جعفري)17
  شرح نهج البلاغه(جعفري)18
  شرح نهج البلاغه(جعفري)19
  شرح نهج البلاغه(جعفري)20
  شرح نهج البلاغه(جعفري)21
  شرح نهج البلاغه(جعفري)22
  شرح نهج البلاغه(جعفري)23
  شرح نهج البلاغه(جعفري)24
  شرح نهج البلاغه(جعفري)25
  شرح نهج البلاغه(جعفري)26
  شرح نهج البلاغه(جعفري)27
  شگفتيهاي نهج البلاغه
  شيعه در اسلام
  علي از زبان علي
  علي كيست
  علي (ع) معيار كامل
  فرهنگ عاشورا
  فقهاي نامدار شيعه
  ماخذ حديث از ديدگاه شيعه
  مباحث ومقالات كنگره بين المللي نهج البلاغه
  ولايت فقيه در حكومت اسلام1
  ولايت فقيه در حكومت اسلام2
  ولايت فقيه در حكومت اسلام3
  ولايت فقيه در حكومت اسلام4
  از ساحل به دريا جواد محدثي
  اخلاق در قرآن 1-ناصر مكارم شيرازي
  آيين همسرداري ابراهيم اميني
  اخلاق معاشرت-جواد محدثي
  استقامت-سينا صدر
  اخلاق در قران ناصر مكارم شيرازي
  از ژرفاي نماز آيت الله خامنه أي
  تعليم وتربيت در نهج البلاغه عبدالحميد ز هادت
  پرتويي از اسرار نماز (فقهي
  درآمدي بر شكل گيري شخصيت جوان-سيد ضياء مرتضوي
  دروغ سيدرضا صدر
  زيارت اهل بيت جواد محدثي
  طبايع الاستبداد يا سرشت هاي خودكامگي-عبدالرحمن كواكبي
  عشق برتر جواد محدثي
  مهمانداري در اسلام نورمراد محمدي
  گامي در مسير-جواد محدثي
  كارنامه اسلام عبدالحسين زرين كوب
  اسلام ومقتضيات زمان مرتضي مطهري
  پيرامون انقلاب اسلامي-مرتضي مطهري
  اميرالمومنين (ع)اسوه وحدت-محمد جواد شري
  بانوي كربلا-عايشه بنت الشاطي
  اهل بيت در آيه تطهير(قرآن)-سيد جعفر مرتضي عاملي
  هل حديث الغدير(حديث)-محمود شريفي
  درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 1 رسول محلاتي
  درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 2 رسول محلاتي
  درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 3 رسول محلاتي
  درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام 4 رسول محلاتي
  زندگاني حضرت زهرا(س)-سيد جعفر شهيدي
  عاشورا در فقه-سيد ضيا مرتضوي
  فرهنگ عاشورا جواد محدثي
  تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت-علي دواني
  زيارت جواد محدثي
  فاطمه گلواژه آفرينش دفتر تبليغات اسلامي
  صحيفه امام-مجموعه آثارامام خميني در11جلد
  ديوان اشعار محرم راز امام خميني
  رساله امام خميني
  وصيت نامه امام خميني
  درسنامه ‏ى روش‏ها و گرايش‏هاى تفسيرى قرآن-محمدعلرضايى اصفهانى ميزگرد تقريب بين مذاهب-آيت الله خسرو شاهي
  مفخر شرق سيد جمال الدين اسدآبادي-آيت الله خسرو شاهي
  واتيكان ودنياي اسلام-آيت الله خسرو شاهي
  امام علي وسقراط-آيت الله خسرو شاهي
  سيماي حافظان نور -
  حسيني سيد مجتبي

  مباني هنري قصه هاي قرآن
  حسيني سيد ابوالقاسم

  ذوالقرنين در قرآن
  امين زارع محمد رضا

  مثلهاي قرآني
  مبادي اخلاق در قرآن كريم
  جوادي آملي آية الله عبد الله

  مراحل اخلاق در قرآن كريم
  جوادي آملي آية الله عبد الله

  اخلاق در قرآن كريم (ج1)
  مكارم شيرازي آية الله العظمي ناصر

  اخلاق در قرآن كريم (ج2)
  مكارم شيرازي آية الله العظمي ناصر

  علوم طبيعت در قرآن
  انوار از قرآن
  بنياد پژوهشهاي اسلامي

  مصونيت قرآن تحريف
  از شهرابي فراهاني محمد

  درسنامه علوم قرآني
  جوان آراسته حسين

  قرآن وقرآن پژوهي
  خرمشاهي بهاء الدين

  علوم قرآني
  معرفت آيت الله محمد هادي

  برگزيده تفسير نمونه(ج1)
  مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

  برگزيده تفسير نمونه(ج2)
  مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

  برگزيده تفسير نمونه(ج3)
  مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

  برگزيده تفسير نمونه(ج4)
  مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

  برگزيده تفسير نمونه(ج5)
  مكارم شيرازي آيت الله العظمي ناصر

  تفسيركوثر(ج1)-يعقوب جعفري نراقي
  تفسيركوثر(ج2)-يعقوب جعفري نراقي
  تفسيركوثر(ج3)-يعقوب جعفري نراقي
  تفسيركوثر(ج4)-يعقوب جعفري نراقي
  تفسير جوامع(ج5)-يعقوب جعفري نراقي
  تفسير جوامع(6)-يعقوب جعفري نراقي
  طبقات مفسران شيعه (ج3)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
  طبقات مفسران شيعه (ج4)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
  طبقات مفسران شيعه (ج5)-عبدالرحيم عقيقي بخشايشي
  آشنائي با سوره هاي قرآن
  محدثي جواد

  تفسير سوره فاتحة الكتاب
  آشتياني سيد جلاالدين

  ترجمه كامل فارسي از قرآن
  تفسير الميزان
  تفسير نمونه
  نهج البلاغه
  توضيح المسائل آيت الله منتظري
  صحيفه سجاديه
  از ديار حبيب سيدمهدي شجاعي
  اسرار و معارف حج
  مناسك و فقه حج
  افكار و انديشه ها
  حج در آئينه ادبيات
  اماكن و آثار حج
  تاريخ و رجال
  خاطرات
  بهداشت در حج
  مسائل جاري و اجتماعي حج
  كتاب شناسي حج
  آفريدگار جهان آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  اخلاق در قرآن جلد 1-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  اخلاق در قرآن جلد 2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  اخلاق در قرآن جلد 3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  ارتباط با ارواح-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  اعتقاد ما-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  برگزيده تفسير نمونه جلد1-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  برگزيده تفسير نمونه جلد2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  برگزيده تفسير نمونه جلد3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  برگزيده تفسير نمونه جلد4-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  برگزيده تفسير نمونه جلد5-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  پيام اميرالمومنين جلد2-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  پيام اميرالمومنين جلد3-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  پيام اميرالمومنين جلد4-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  پيام اميرالمومنين جلد5-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  تحقيقي جديد پيرامون رمي جمرات-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  حديث غدير سند گوياي ولايت-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  رساله توضيح المسائل-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  مجموعه تفسير نمونه-آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  مناسك حج -آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
  حسن ودل سيبك
  حجامت وكاربرد آن
  نسخه شفا (2)گل وگياه
  حكومت ديني از منظر استاد شهيد مطهري(ره)
  ايران فلسطين ؛ديروز ؛امروز
  توسعه ومباني تمدن غرب شهيد سيد مرتضي آويني
  سكولاريسم ودينداري-دكتر غلامعلي حداد عادل
  سكولاريسم يا حذف دين از زندگي دنيوي-استاد علامه محمد تقي جعفري
  دين ودولت
  نظريه سياسي اسلام
  حقوق وسياست در قرآن
  نفوذ واستحاله
  آمريكا شيطان بزرگ
  ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)
  انديشه ديني وسكولاريسم در حوزه معرفت سياسي و غرب شناسي
  علي و زمامداران
  سيماي كارگزاران اميرالمومنين علي عليه السلام-جلد اول
  سيماي كارگزاران اميرالمومنين علي عليه السلام-جلد دوم
  نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير
  مشاهير
  1001 داستان از زندگي امام علي (ع)-محمد رضا رمزي اوحدي
  يكصد موضوع پانصد داستان
  دويست داستان از فضايل وكرامات ومصائب حضرت زينب (س)
  چهل داستان وواقعه آموزنده از تاريخ اسلام
  ابوذر غفاري
  داستانهاي بحار الانوار جلد اول
  داستانهاي بحار الانوار جلد دوم
  داستانهاي بحار الانوار جلد سوم
  داستانهاي بحار الانوار جلد چهارم
  داستانهاي بحار الانوار جلد پنجم
  داستان عرفان
  داستان باستان
  داستان راستان جلد اول ودوم
  داستانهايي از امام علي (ع)
  داستانهاي ما جلد اول علي دواني
  داستانهاي ما جلد دوم علي دواني
  داستانهاي ما جلد سومعلي دواني
  داستانهاي استاد استاد شهيد مطهري
  الهام از گفتار علي (ع)
  رساله توضيح المسائل آيت الله العظمي سيستاني
  رساله توضيح المسائل آيت الله العظمي يوسف صانعي
  قواعد وقف وابتدا در قرآن-دكتر محمد كاظم شاكر
  رساله توضيح المسائل آيت الله ميرزا جواد تبريزي
  رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني
  فرهنگ عاشورا
  امام حسين از ديدگاه اهل سنت
  زندگينامه امام حسين
  آثار و بركات سياسى امام حسين
  احسان و بخشش امام حسين
  زنان و نهضت حسينى
  قيام امام حسين
  كتابخانه محرم و صفر سايت تبيان
  خدا بود وديگر هيچ نبود
  لبنان
  كردستان
  رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست
  بينش ونيايش
  زندگينامه شهيد چمران
  زيباترين سروده هستي
  تكامل فكر سياسي شيعه از شورا تا ولايت فقيه-احمد كاتب
  رساله لقاء الله-علامه حسن زاده آملي
  معرفت نفس -علامه حسن زاده آملي
  الهي نامه-علامه حسن زاده آملي
  نوروز از نگاه شريعت-علي محيطي اردكاني
  نگاهي عميق به عيد نوروز-علي نجفي
  بررسي تطبيقي مجازات اعدام-محمد ابراهيم شمس
  عقل فقهي (بررسي برخي آموزه هاي رايج در حوزه هاي علميه) بخش نخست -حجت الاسلام والمسلمين عباس يزداني
  عقل فقهي (بررسي برخي آموزه هاي رايج در حوزه هاي علميه) بخش دوم -حجت الاسلام والمسلمين عباس يزداني
  تفسير الميزان-استادفقيد علامه سيد محمد حسين طباطبايي
  الگوي جامع شخصيت زن مسلمان-جلد نخست :تعاريف وساختار-محمد تقي سبحاني
  كوثر نور فاطمه زهرا عليها السلام در كلام امام ورهبري
  ما ونظام بين الملل
  درآمدي بر نظان شخصيت زن در اسلام
  گزارش هم انديشي
  آيينه زن .مجموعه موضوعي سخنان مقام معظم رهبري
  زن در نگاه روشنفكران-زهرا تشكري
  مجموعه گفت‏وگوهاي هم‏انديشي مسائل و مشكلات زنان؛ اولويت‏ها و رويكردها
  مجموعه مقالات
  هم‏انديشي بررسي مشكلات زناناولويت‏ها و رويكردها (1)

  مجموعه مقالات
  هم‏انديشي بررسي مشكلات زناناولويت‏ها و رويكردها (2)


  نجواي جيحون-عباس عبيري
  مفتاح النجات-ابونصر احمد
  قرآن كريم

  دائرة المعارف تشيع
  فرهنگ واژگان ادبي-حيدر محلاتي
  اسلام دين آزادي وقانون-حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي
  كتاب شناسي انقلاب اسلامي-يعقوب توكلي
  خيبر با قلعه ها ونخلهايش-عباسعلي براتي
  مجموعه آثار شهيد آويني
  صراطهاي مستقيم دكتر عبدالكريم سروش
  كارنامه اسلام دكتر عبدالحسين زرين كوب
  كارنامه اسلام
  بامداداسلام-عبدالحسين زرين كوب


  آثار مرتضي مطهري

  اخلاق جنسي
  استاد مطهري وروشنفكران
  اسلام ومقتضيات زمان 1
  اسلام ومقتضيات زمان 2
  آشنايي با علوم اسلامي
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  امامت ورهبري
  امدادهاي غيبي درزندگي بشر
  انسان در قرآن
  انسان كامل
  انسان وايمان
  انسان وسرنوشت
  بيست گفتار
  پيامبرامي
  پيرامون انقلاب اسلامي
  پيرامون جمهوري اسلامي
  تعليم وتربيت در اسلام
  تكامل اجتماعي انسان
  توحيد
  جاذبه ودافعه علي(ع)
  جامعه وتاريخ
  جهاد
  جهان بيني توحيدي
  حركت وزمان در فلسفه اسلامي
  قسمت اول
  قسمت دوم

  حق وباطل
  حكمتها واندرزها
  حماسه حسيني
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم

  خاتميت
  ختم نبوت
  خدمات متقابل اسلام وايران
  داستان راستان
  جلد اول
  جلد دوم

  درسهاي الهيات شفا 1
  درسهاي الهيات شفا 2

  ده گفتار
  زندگي جاويد يا حيات اخروي
  سيري درسيره ائمه اطهار
  سيري در سيره نبوي
  سيري در نهج البلاغه
  شرح منظومه 1
  شرح منظومه2
  شش مقاله (الغدير ووحدت اسلامي)
  عدل الهي
  علل گرايش به ماديگري
  فطرت
  فلسفه اخلاق
  فلسفه تاريخ 1
  فلسفه تاريخ2
  قيام وانقلاب مهدي
  گفتارهاي معنوي
  مساله حجاب
  مساله ربا
  مساله شناخت
  معاد
  نبوت
  نظام حقوق زن در اسلام
  نظري به نظام اقتصادي اسلام
  نقدي بر ماركسيسم
  نهضت هاي اسلام صدساله اخير
  وحي ونبوت
  ولاها و ولايت ها  آثار حجتالاسلام محسن قرائتي  توحيد
  قرآن و تبليغ
  پرتوي از اسرار نماز
  خاطرات ۱
  خاطرات ۲
  قرآن و امام حسين
  عمره
  يكصد و چهارده نكته درباره نماز
  راز نماز
  تفسير نماز
  گناه شناسي

  آثار دكتر شريعتي  متن كامل وصيت نامه دكتر شريعتي
  فهرست كليات ومجموعه آثار دكتر شريعتي
  ابراهيم در كشاكش يك انتخاب 1
  ابراهيم در كشاكش يك انتخاب 2
  فاطمه فاطمه است
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم
  يك ؛جلوش تا بي نهايت صفرها
  قسمت اول
  قسمت دوم
  فلسفه نيايش
  قسمت اول
  قسمت دوم
  پدر ؛ مادر ؛ ما متهميم
  در 13 قسمت


  مجموعه تاليفات عالم رباني حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين حسيني تهراني:
  الله شناسي
  امام شناسي
  معاد شناسي
  رساله سير وسلوك منسوب به بحرالعلوم
  رساله لبٌ اللباب در سير وسلوك اولي الالباب
  توحيد علمي وعيني
  مهر تابان
  روح مجٌرد
  رساله بديعه
  رساله نوين
  رساله رويت هلال
  وظيفه فرد مسلمان در احياي حكومت اسلام
  ولايت فقيه در حكومت اسلام
  نور ملكوت قرآن
  نگرشي بر مقاله قبض وبسط تئوريك شريعت
  كاهش جمعيت ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمين
  لمعات الحسين
  هديه غديريه:دونامه سياه وسپيد
  در زمينه مذهبي كتاب
  ALLAH IS KNOWN THROUGH REASONبه زبان فارسي


  اين كتاب چاپ هندوستان وبه فرمت ورد است
  اهل سنت:  گفتگوهاي ايماني-جاسم المطوع
  سيد قطب وبيداري اسلامي-فائز ابراهيم محمد
  زنان كرد در تاريخ اسلامي-محمد خير رمضان-فائز ابراهيم محمد
  زن در اسلام (گزيده اي از چند كتاب)
  نيت واخلاص (خلاصه كتاب)-يوسف قرضاوي-عمر قادري
  نداي قرآن وسنت-عبدالله رباني
  مكتوبات امام رباني(دفتر اول)
  مكتوبات امام رباني(دفتر دوم وسوم)
  مبدا ومعاد
  در المعارف-ملفوضات حضرت عبدالله دهلوي
  الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه-محمد حسن جان فاروقي
  مفتاح النجات-احمد نامقي جامي
  مسموعات قاضي محمد زاهد
  ترغيب الصلاة
  شواهد النبوة
  ماجراي باب وبهاء پژوهشي نو در باره بهاييگري از مصطفي حسيني
  نقد كتب حديث
  نقدآثار خاور شناسان-مصطفي طباطبايي
  نقدي بر مقاله سازمان موحدين آزاديخواه در مورد دشمني نظام با سلفيه واهل حديث
  نواقض اسلام-شيخ عبدالعزيز بن باز-ترجمه ابو عبذالله دبيري
  نگاهي منتقدانه به نوشته سيد احسان موسوي
  واجبات بر هر مسلمان مرد وزن
  وجوب عمل به سنت رسولالله وكفر كسي كه آن را انكار كند
  گام نخست در يكتا پرستي-شيخ محمد طيب انصاري
  پناهگاه مسلمان اذكاري از قرآن وسنت-ترجمه كتاب حصن المسلم
  پايه هاي ايدئولوژي اسلامي در پرتو قرآن وسنت-شيخ عبدالحميد ابن باديس-ترجمه عبدالله حيدري
  آموزش نماز-ترجمه ابي عبدالله دبيري
  ايمان به فرشتگان وتاثيرآن در زندگي امت اسلام
  جهان بيني اسلامي-استادشهيد مولوي عبدالملك ملا زاده
  دعوت مسيحيان به توحيد در پرتو تعاليم قرآن وانجيل-مصطفي طباطبايي
  رياض الصالحين 2/2-امام نووي
  رياض الصالحين 1/2-امام نووي
  زيارت وزيارت نامه
  سوانح ايام آيت الله ابوالفضل برقعي

  ساير اديان

  مسيحيت


  -كتاب مقدس عهد جديد (انجيل) وعهد قديم(تورات)
  من يك شاهد واقعي هستم-اوالد فرانك
  خدا ونقشه اش براي بشريت-اوالد فرانك
  يك نبي از جانب خدا-اوالد فرانك
  تعميد؛شام خداوند وشستن پايها-اوالد فرانك
  مسيحيت سنتي حقيقت يا دروغ-اوالد فرانك
  مكاشفه عيسي مسيح-اوالد فرانك
  اناجيل اربعه و اعمال رسولان ورساله هاي انجيل
  وقتي خدا انسان شد
  چرا اين گذرها از بيابان در زندگي من؟
  تعميد يك سوال مهم
  سكوتهاي خدا
  كشف كلام تو نور مي بخشد
  چرا با تشكيلات فرقه اي مخالف هستم؟-ويليام ماريون برانهام
  سرود جماعت خيمه برانهام


  زرتشتي
  گاتها(سرودهاي پاك زرتشت)  بهايي

  بيان فارسي وعربي (سيد علي محمد شيرازي
  دلايل سبعه (سيد علي محمد شيرازي
  صحيفه عدليه (سيد علي محمد شيرازي
  كتاب نقطةالكاف درتاريخ ظهور باب ووقايع هشت سال اول از تاريخ بابيه (حاج ميرزا جاني كاشاني)
  متمم بيان -مبرزا يحيي صبح ازل
  ياد مانده هاي مهدي رشتي از گيلان وتركستان
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)عبدالبهاء
  تاريخ امريه شيراز(حبيب الله افنان
  بحرالعرفان (محمد افشار
  مجموعه آثار(الاعمال الكامله)شيخ احمد احسايي
  تاريخ امريه رشت(ميرزا يحيي)(( عميدالاطباء
  تنبيه النائمين(سلطان عزيه خانوم عميه
  مطالبي درباره تاريخ نبيل زرندي(صدري نواب زاده اردكاني
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)سيد جمال الدين اسدآبادي(همداني
  تاريخ وقايع بغداد واسلامبول و ادرنه و عكا (آ حسين آشچي آشپز مبارك
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)عبدالحسين آيتي ((آواره
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)سيد علي محمد باب
  تواريخ امريه (شرح شهداء يزد-در خصوص رد شيخ الاسلام)-علي محمد خان بهايي
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا حسين علي نوري بهاء الله
  تاريخ عشق آباد(استادعلي اكبر بنا
  دليران رباني (كليفورد-بارني
  رساله(ميرزا مهدي دهاجي
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا ابوالفضل گلپايگاني
  كشف الغطاء(ميرزا ابوالفضل گلپايگاني-ميرزا مهدي گلپايگاني
  تاريخ جديد(ميرزا حسين همداني
  تاريخ مشروطيت (محمد علاقه بند يزدي
  ايام تسعه (نه روز)-(عبدالحميد اشراق خاوري
  دايره المعارف بهايي (در 16 جلد)-(عبدالحميد اشراق خاوري
  نوشتجات وآثار اصحاب اوليه ..و..(شيخ سلطان كربلايي
  واقعه هايله خادم ابهي در روضه مباركه اوليا (ميرزا آقاجان كاشي- ((خادم الله
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)ميرزا آقاخان كرماني
  منابع تاريخ امر (محمد علي ملك خسروي
  مجموعه آثار اسدالله فاضل مازندراني
  تاريخ امر حاجي محمد معين السلطنه
  نجم باختر (15 جلد
  در باره بابي هاي نيريز(سيد ابراهيم نيريزي
  تاريخ الغافلين(ملا محمد جعفر نراقي
  تاريخ امريه نور(آقا ميرزا فضل الله ناظم الممالك
  كتاب قاهر(ملا رجب علي قاهر
  تاريخ (ملا جعفر قزويني
  جواب ميرزا موسي نوري(متولي باشي قمي
  مجموعه آثار شوقي افندي رباني
  حكايت بابي كشي يزد (خاطرات نواب وكيل
  شرح حال (محمد علي سلماني
  تاريخ قلعه (آ سيد محمد رضا شهميرزادي
  تاريخ وقايع مازندران (لطف علي ميرزا شيرازي
  مجموعه آثار ميرزا يحيي نوري صبح ازل
  الرساله تسع عشريه (در تاريخ حضرت رب اعلي )-محمد مصطفي بغدادي
  مصابيح هدايت جلد اول(عزيزالله سليماني
  مجموعه آثار (الاعمال الكامله)فاطمه قرة العين(طاهره
  نامه ها ونوشته ها واشعار ـعصمت خانم تهراني ((طايره
  تاريخ امريه آذربايجان(حيدر علي اسكويي
  گزارش محاصره زنجان (عبدالاحد زنجاني
  مجلس شهادت(سيد محمد حسين مهجور
  وقايع ميميه (سيد محمد حسين مهجور)(شرح شورش بابي ها دردوران شيخ طبرسي چهارم در مازندران
  كتاب هاي ماركسيستي
  آرشيو كارل ماركس وفردريك انگلس:
  نقد فلسفه حق هگل (ماركس
  نقد فلسفه هگل
  نقد فلسفه هگل (كارل ماركس
  نقد فلسفه هگل مقدمه انگلس بر مبارزه طبقاتي فرانسه وكار الينه شده اثر كارل ماركس (ماركس وانگلس
  نقد اقتصاد سياسي 1(كارل ماركس
  نقد اقتصاد سياسي 2(كارل ماركس
  نقد اقتصاد سياسي 3(كارل ماركس


  در باره مساله يهود(ماركس
  در باره مساله يهود (كارل ماركس

  درباره فعاليت سياسي طبقه كارگر وملي كردن زمين
  در باره فعاليت سياسي طبقه كارگر ؛ملي كردن زمين ؛انقلاب آينده ايتاليا و حزب سوسياليست (ماركس وانگلس

  تزهايي درباره فوئر باخ(ماركس

  فقر فلسفه
  يا
  فقر فلسفه 1(ماركس
  فقر فلسفه2(ماركس
  يا
  فقر فلسفه1 (ماركس
  فقر فلسفه 2(ماركس
  بيانيه كمونيست (ماركس وانگلس
  يا
  مانيفست حزب كمونيست
  يا
  مانيفست حزب كمونيست 1(كارل ماركس
  مانيفست حزب كمونيست 2(كارل ماركس
  يا
  مانيفست حزب كمونيست-ماركس وانگلس
  بخش اول
  بخش دوم
  يا
  بيانيه كمونيست(كارل ماركس وفردريش انگلس)
  يا
  مانيفست حزب كمونيست-ماركس و انگلس

  مبارزه طبقاتي درفرانسه
  يا
  مبارزه طبقاتي در فرانسه1(ماركس
  مبارزه طبقاتي در فرانسه2(ماركس
  يا
  مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)1
  مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)2

  انقلاب وضدانقلاب در آلمان(انگلس
  گروندريسه 1(ماركس
  گروندريسه مباني نقد اقتصاد سياسي(كارل ماركس
  نقد اقتصاد سياسي(ماركس
  نقد اقتصاد سياسي

  سرمايه 1(ماركس
  يا
  كاپيتال
  يا
  سرمايه (كاپيتال)جلد اول (ماركس

  سوسياليسم قضايي (ماركس وكائوتسكي
  بي اعتنايي به سياست (ماركس
  يا
  بي اعتنايي به سياست (كارل ماركس
  يا
  بي اعتنايي به سياست
  يا
  بي اعتنايي به سياست(كارل ماركس)


  نقد برنامه گوتا(ماركس
  يا
  نقد برنامه گوتا
  همان كتاب در دو قسمت
  نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين 1(ماركس
  نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين2(ماركس


  نقشي كه توسط كار در گذار ازميمون به انسان ايفا شد(انگلس
  آنتي دورينگ
  يا
  آنتي دورينگ فردريش انگلس(با فرمت ورد وحجم كم )
  يا
  آنتي دورينگ(انگلس)
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  همان كتاب در شكل پنج قسمتي
  آنتي دورينگ (توضيح ناشر
  آنتي دورينگ 1
  آنتي دورينگ 2
  آنتي دورينگ 3
  آنتي دورينگ 4
  آنتي دورينگ 5
  يا
  آنتي دورينگ-فردريش انگلس
  بخش اول
  بخش دوم
  بخش سوم
  بخش چهارم
  بخش پنجم  منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلسs
  قسمت اول
  قسمت دوم
  يا
  منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت
  يا
  منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)1
  منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)2
  منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)3


  لودويگ فويرباخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان(انگلس
  يا
  فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان
  يا
  لودويگ فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني

  يا
  لودويگ فوير باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني (فردريك انگلس


  دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي
  يا
  دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي (انگلس

  اتحاديه هاي كارگري وسه مقاله ديگر
  و
  اتحاديه هاي كارگري (فردريش انگلس

  ماركس وروزنامه راين جديد
  يا
  ماركس وروزنامه راين جديد (فردريك انگلس

  اسنادانترناسيونال اول
  يا
  اسناد انتر ناسيونال اول (ماركس وانگلس
  يا
  اسناد انتر ناسيونال اول(ماركس انگلس

  اصول كمونيسم
  يا
  اصول كمونيسم (فردريك انگلس
  يا
  اصول كمونيسم (فردريش انگلس)


  مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )1

  مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )2
  يا
  بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس 1
  بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس2

  ايدئولژي آلماني (كارل ماركس
  نظام مزدي (فردريش انگلس
  روز مزد عادلانه در برابر كار عادلانه (فردريش انگلس
  اتحاديه كمونيست ها (ماركس انگلس
  جنبش كارگري آمريكا(فردريش انگلس
  مصاحبه با تاريخ گفتگو با ماركس
  قسمت اول
  قسمت دوم

  اتحاديه كارگري وسه مقاله ديگر(فردريش انگلس)  آرشيو لنين:

  كارل ماركس نوشته لنين-ترجمه جوانشير

  اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب
  يا
  اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب 1 (لنين
  اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب2(لنين

  اعتلاي انقلاب ومرحله انقلاب(لنين
  يا
  اتحاديه كمونيستها ماركس وانگلس وجنبش كارگري

  درباره اعتصاب (لنين
  يا
  درباره اعتصاب
  يا
  درباره اعتصاب لنين

  درباره شعارهاي كشورهاي متحد اروپا
  يا
  در باره شعار كشورهاي متحده اروپا (لنين


  درباره ماركس وماركسيسم
  يا
  در باره ماركس وماركسيسم (لنين
  يا
  درباره ماركس وماركسيسم-لنين
  درباره جريمه (لنين
  يا
  در باره جريمه (لنين
  درباره تحريم (لنين

  در باره ماليات جنسي (لنين
  يا
  درباره ماليات جنسي  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك
  يا
  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي
  يا

  (دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك 1(لنين

  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك2(لنين

  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك3(لنين

  دوتاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك4(لنين
  دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك5(لنين

  دموكراسي كارگري ودموكراسي بورژوايي
  يا
  دموكراسي كارگري دموكراسي بورژوايي
  يا
  دموكراسي كارگري و بورژوازي (لنين
  يا
  دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی - جلد 8 کليات آثار لنين، تکثير از حجت برزگر

  دولت وانقلاب-متن كامل
  يا
  دولت وانقلاب 1(لنين
  دولت وانقلاب 2(لنين
  دولت وانقلاب 3(لنين
  دولت وانقلاب 4(لنين
  دولت وانقلاب5(لنين
  دولت وانقلاب6(لنين
  يا
  دولت وانقلاب بخش چهارم لنين
  دولت وانقلاب بخش پنجم لنين
  دولت وانقلاب بخش ششملنين
  دولت وانقلاب لنين
  http://web.peykeiran.com/net_iran/irartbody.aspx?ID=1429
  http://web.peykeiran.com/net_iran/irartbody.aspx?ID=1427
  يا
  دولت وانقلاب-لنين
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  جنبش اعتصابي وحقوق ها لنين
  يا
  جنبش اعتصابي وحقوق ها
  يك سيستم علمي عرق ريختن
  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
  يا
  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
  يا
  حق ملل در تعيين حق سرنوشت خويش (ولاديمير ايليچ لنين  انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
  يا
  انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
  يا
  انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد 1(لنين
  انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد2(لنين
  انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد3(لنين
  يا
  انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد(لنين
  سخنراني درباره برنامه حزب
  يا
  سخنراني درباره برنامه حزب
  يا
  سخنراني درباره برنامه حزب در كنگره هشتم حزب كمونيست روسيه (لنين

  سوسياليسم ومذهب (لنين
  يا
  سوسياليسم ومذهب (لنين  طرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه
  يا
  طرح اجمالي برنامه حزب كمونيسم
  يا
  طرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه (لنين  كاريكاتوري ازماركسيسم(اكونوميسم امپرياليستي
  يا
  كاريكاتوري از ماركسيسم ودرباره اكونوميسم امپرياليستي (لنين


  درسهاي قيام مسكو در باره تحريم (لنين
  مساله ملي ومستعمراتي (لنين
  مبارزه درراه ايجاد حزب طبقه كارگر روسيه(لنين
  نامه هاي لنين به ماكسيم گوركي
  نامه هايي از دور(نامه نخست)-لنين
  دوران ارتجاع استوليپيني-ولاديمير ايليچ لنين
  دوران تدارك وانجام انقلاب سوسياليستي اكتبر-ولاديمير ايليچ لنين


  آرشيو تروتسكي:  نتايج وچشم اندازها(لئون تروتسكي)
  پيكار بابي فرهنگي
  كمونيسم وسنديكاليسم
  آزمايش ((روزولت))و((كنترل كارگري
  بيانيه كمونيست درعصر حاضر

  اخلاق آنها واخلاق ما
  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  يا
  اخلاق آنها واخلاق ما (لئون تروتسكي)

  برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي
  يا
  برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي(لئون تروتسكي)
  سنديكاليسم
  استالينيزم وبلشويزم(لئون تروتسكي)  آرشيو روزا لوگزامبورگ:


  منشا هاي روز (اول ماه )مه چه هستند؟
  حق راي زنان ومبارزه طبقاتي
  جامعه اسپارتاكوس چه مي خواهد؟
  برنامه وموقعيت سياسي ما
  اقتصاد چيست؟
  يا
  اقتصاد چيست (رزا لوگزامبورگ
  انقلاب روسيه (رزا لوگزامبورگ
  مسائل تشكيلاتي سوسيال دموكراسي روسيه(رزا لوگزامبورگ


  رفرم يا انقلاب
  بخش اول
  بخش دوم

  آرشيو آوتيس سلطانزاده:

  اسلام وپان اسلاميزم
  يا
  اسلام و پان اسلاميزم- آوتيس سلطانزاده

  كوشش های اوليه برای تشكيل اتحاديه های كارگری در ايران _ آ. سلطانزاده
  جنبش سنديكايی در ايران _ آ. سلطانزاده
  پايه های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی- آوتيس سلطانزاده  آرشيو آنتونيو گرامشي:
  كارگر كارخانه
  درباره كنترل كارگري
  مساله جوانان
  خود به خودي ورهبري آگاهانه(آنتونيو گرامشي


  آرشيو آنتوني پانه كوئك:

  حزب وطبقه
  نكاتي عمومي در مورد مسئله سازماندهي
  سازماندهي شورائي
  دموكراسي واقعي يعني چه؟
  تاريخ ماركسيستي وكتب متفرقه ماركسيستي


  روشنگري مالكوم ياب-ع پاشايي
  ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
  ماترياليسم ديالكتيك-محمد رضا قرباني
  در باره احزاب ((شورا ))وحكومت جديد
  قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلد اول
  قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلددوم
  سوسياليسم سياست ومدنيت (ناصر پايدار
  فراخوان سازمانيابي تشكل مستقل كارگري و اتحاد عمل تشكلهاي انقلابي(حجت برزگر
  تئوري شناخت از نظر ماركس (دنيس كولن
  ماده گرايي مكانيكي (موريس كورنفورت
  يا
  ماده گرايي مكانيكي-موريس كورن فورت

  ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
  اساسنامه سازمان سراسری فارغ التحصيلان سوئد
  آشنايي با هري بوريورمن؛فعال كارگري ومحقق-مجيد تمجيدي
  اساسنامه اتحاديه معلمان سوئد
  يك درك پايه أي از حزب كمونيست چين-اداره انتشارات خلق شانگهاي 1974
  مدخلي بر علم انقلاب لني ولف
  نيمي از آسمان:درباره رهايي زنان در چين-كلودي برووايل
  حمله دگمارويزيونيستي عليه انديشه مائو را درهم شكنيم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
  چين ؛ديكتاتوري پرولتاريا وپروفسور بتلهايم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
  و مائو پنجمي بود:واپسين نبرد بزرگ مائو-ريموند لوتا
  جامعه بين المللي كارگران )ويلهلم آيشهف-برگردان:فرهاد بشارت
  گذشته وحال وآينده اتحاديه هاي كارگري(كارل ماركس
  وضعيت مادی طبقه ی کارگر ايران _ عبدولايف
  سازمان هاى زنان در جنبش كارگرى _ هريت كلى هيلز
  يادداشتی چند از تاريخ پر افتخار سازمان كارگران _ جعفر پيشه وری
  تاريخچه ی حزب عدالت _ جعفر پيشه وری
  انسان سوسياليستي(ايزاك دويچر)
  نهضت خرمديني در ايران-حميدحميد
  انسان وسوسياليسم در كوبا(چه گوارا)
  نهضتهاي انقلابي درآمريكاي لاتين از بوليوار تا گوارا(كوندراد دترز)
  وحدت مادي عالم هستي(د.گريبانف)
  حدود وامكانات عمل اتحاديه صنفي(پري آندرسون)
  تزهايي درباره اخلاق كمونيستي درروابط زناشويي(كولنتاي)
  آنوسي ها پاسداران دولت پنهان يهود(ج پژمان
  پوريم داستاني براساس كتاب مقدس(ج پژمان
  چه بايد كرد؟به بهانه 11 سپتامبر(فرزاد جاسمي
  صداهايي از وراي تاريكي (اريل دورفمن
  پارتيزانهاي لوآنت-خئسوس ايسكاراي
  پنجابه-احسان طبري
  ماركسيسم رزا لوگزامبورگ-جرج لوكاچ
  اپورتونيسم وجهاني شدن سرمايه-فرزاد جاسمي
  بحثي پيرامون مساله حداقل دستمزد
  ماركسيسم روزا لوگزامبورگ
  انقلاب ايران وسقوط پادشاهي-گفتارهاي راديو فردا
  خود انگيختگي وسازمان-پل متيك
  شكل كلاسيك رمان تاريخي-جرج لوكاچ
  حكايت هاي آنتونيوي پير معاون فرمانده شورشي ماركوس(سخنگوي ارتش زاپاتيستي آزاديبخش ملي)-ترجمه بهرام قديمي انتشارات انديشه وپيكار
  شكوه انتفاضه وتنهايي يك ملت-تراب خق شناس و حبيب ساعي-انتشارات انديشه وپيكار
  كنگره بين المللي ماركس-جلد دوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب حق شناس و حبيب ساعي
  كنگره بين المللي ماركس-جلد سوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب حق شناس و حبيب ساعي
  ارنست مندل

  الفباي ماركسيسم(ارنست مندل
  يا
  الفباي ماركسيسم(ارنست مندل)

  در باره بوروكراسي(ارنست مندل)
  پيرامون رابطه خود سازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ-ارنست مندل
  سوسياليزم يا نئوليبراليسم-ارنست مندل

  كتاب هاي سياسي ديگر  طرح مختصري از فرهنگ ايران (آرتور كريستن سن
  يادداشتهاي روزانه جنگ از بغداد(استفان كلوس
  اساسنامه اتحاديه دانشجويان مدرسه عالي فني سوئد
  اساسنامه 2001 سازمان كشوري كارگران سوئد
  اساسنامه سازمان سراسري كارمندان سوئد
  اساسنامه اتحاديه كارمندان بخش دولتي سوئد
  برتيغه لبخند (خسرو ناقد
  تاريخ عمليات سري سيا (دونالد ويلبر
  تاريخ عمليات سري سيا-دونالد ويلبر-ابوالحسن بني صدر
  اصول راهنماي اسلام-ابوالحسن بني صدر
  زن وزناشويي-ابوالحسن بني صدر
  http://217.215.185.148/iraneayandeh/A.78.htm
  در كنار پدرم مصدق (غلامحسين مصدق
  صعود محمد رضا شاه به قدرت يا شكوفايي ديكتاتوري (شمس الدين امير علايي
  يك نگاه به افغانستان
  مسائل ومشكلات اجتماعي ايالات متحده آمريكا
  بررسي ريشه ها وعلل بحران مالي واقتصادي در كشورهاي شرق وجنوب شرق آسيا
  دخالت هاي اقتصادي آمريكا در كشورهاي جهان سوم
  آذربايجان درجنبش مشروطه
  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  حاتم بخشی کودتاگران- سند تاريخی
  اسناد سازمان سيا در مورد کودتا ننگين 28 مرداد 1332
  انديشه هاي طالبوف تبريزي-فريدون آدميت
  اقتدار گرايان عليه حقوق بشر
  آزادي انسان ايراني-كوروش عرفاني
  واقعيتها وقضاوتها-حسينعلي منتظري
  نامه اي براي فردا-سيد محمد خاتمي
  مجموعه كتابهاي فارسي موجود در سايت شوراي نگهبان:

  لوايح آقا شيخ فضل الله نوري
  مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي-تنظيم:اداره قوانين شوراي نگهبان
  صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سه جلد
  بررسي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان مركز تحقيقات شوراي نگهبان
  با آفتاب جاودانه جماران
  خاطرات آيت الله محمد يزدي
  خاطرات آيت الله طاهري خرم آبادي جلد اول
  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  نگاهي به سير نظارت استصوابي
  مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
  انديشه سياسي اخوان الصفا-علي فريدوني
  انديشه سياسي فارابي-محسن مهاجر نيا
  متن اعلاميه جهاني حقوق بشر
  منتخب مقالات مراد فرهاد پور
  يا سوسياليسم يا بربريت-ايستوان مزاروش-ترجمه دكتر مرتضي محيط
  از ديكتاتوري به دموكراسي-جين شارپ موسسه آلبرت انيشتين  كتاب هاي بومي ومنطقه أي

  افغانستان
  شكست روس-محمد يوسف

  خاموش مجاهد-محمد يوسف

  قانون اساسي افغانستان(زمان محمد ظاهر شاه 1343)

  قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب 1382
  متن كامل سروده هاي لارستاني-اميرحسين خنجي
  واژه نامه سروده هاي لارستاني-اميرحسين خنجي
  رقص در ميان كردها-خسرو سينا
  رقص در ميان كردها-خسرو سينا


  از سايت تبرستان

  www.tabarestan.org
  گزيده أي ازآثار رفيق احسان طبري
  منتخب مقالات احسان طبري
  تابش خودگرداني دفتر 1 درگستره گلستان وگيلماز
  فرامرز نومه برگزيده (سرودهاي مازندراني 1380-1353
  از ميان ريگ ها والماس ها(احسان طبري
  با پچپچه پاييز(احسان طبري
  داستان و نمايشنامه

  صادق هدايت

  بوف كور صادق هدايت
  يا
  بوف كور (متن كامل وبدون سانسور)-صادق هدايت
  يا
  بوف كور صادق هدايت
  به كوشش جواد صفري
  حاجي آقا-صادق هدايت
  افسانه آفرينش-صادق هدايت
  توپ مرواريد-صادق هدايت

  مجموعه((سايه روشن))شامل داستانهاي زير وآدرس جداگانه هركدام :
  س گ ل ل
  زني كه مردش را گم كرد
  عروسك پشت پرده
  -آفرينگان