Make your own free website on Tripod.com

 

بسیاری از کاربران حتما تا به حال با این مشکل مواجه شده اند که پس از چند روز استفاده از برنامه (خصوصا برنامه هایی که از اینترنت دریافت کرده اند) برنامه از کار می افتد و درگر قابل استفاده نیست.

به نظر شما چرا این اتفاق می افتد ؟

در پاسخ به این کاربران باید گفت که اکثر برنامه هایی را که از اینترنت
Download می شوند مجانی Free نیستند و این نسخه یک نسخه Demo(چند روزه) از اصل برنامه می باشد و ممکن است بسیاری از امکانات آن نیز در نسخه Demo غیر فعال باشد و شما نتوانید از آن امکانات استفاده کنید .

حال چگونه می توان محدودیت استفاده راحذف و آن را به نسخه اصلی تبدیل کرد ؟

برای این که بتوانید از یک برنامه همیشه استفاده کنید باید برنامه را از سازنده آن خریداری کنید تا نسخه اصلی با امکانات کامل و بدون محدودیت داشته باشید .

اما در کشور ایران با توجه به عدم رعایت حقوق کپی رایت و تکثیر و استفاده غیر قانونی از برنامه ها می توان به صورت غیر قانونی و عدم رعایت حقوق سازنده برنامه آن را به نسخه اصلی تبدیل کرد به نحوی که دیگر پس از گذشت چند روز استفاده از کار نیفتد .

شما می توانید برای دریافت شماره سریال برنامه ها به سایت های کرک مراجعه کرده و پس از جستجو سریال برنامه داخواه را دریافت کنید - با وارد کردن سریال به نسخه
Demo - برنامه به نسخه اصلی و کامل تبدیل و همه محدودیت ها حذف خواهد شد .