Make your own free website on Tripod.com

سرويس پست الکترونيک محبوب ترين سرويس در اينترنت و شبکه های داخلی است و به همين نسبت هم مشکلات و مسائل آن بيشتر و پيچيده تر است مخصوصاً در بين کاربران اينترنتی. يکی از مشکلات متداولی که هميشه باعث آزار و اذيت کاربران ميشود دريافت نامه های الکترونيکی نا خواسته است، يعنی نامه هايی که از طرف افراد و يا شرکتها به مقصد صندوق پستی ما ارسال ميشود بدون اينکه خودمان همچين درخواستی کرده باشيم و بايد هميشه وقتی را صرف خالی کردن صندوق پستی از اين نامه ها نماييم و بعضاً باعث ميشود تعدادی از نامه های مهم را نيز همراه اين نامه ها اشتباهاً از دست بدهيم و گاهی هم باعث پر شدن صندوق پستی ميشوند و نامه های ضروری ما همه برگشت ميخورند و چه بسا يک پيشنهاد و موقعيت خوب را از دست بدهيم. در اينجا سعی شده به مواردی اشاره شود که شما با رعايت آنها ريسک دريافت اين گونه نامه ها را به حداقل ميرسانيد.

از ابتدا مراقب باشيد
اکثر کاربرهای اينترنتی حتی آنهايی که آدرس پست الکترونيک شخصی دارند مبادرت به دريافت يک آدرس پست الکترونيک رايگان نيز ميکنند که
Yahoo و Hotmail از جمله عمده ترين آنها هستند که بخاطر خدمات و سرويسهای جانبی که ارائه ميدهند طرفداران بسياری دارند. مساله ای که هنگام استفاده از اين سرويسها بايد به آن توجه کرد اين است که هر سرويس رايگانی مسائل خاص خود را دارد و بايد هنگام ثبت نام در اين سرويسها مطمئن شويد که صاحبان اين شرکتها در فرم ثبت نام متعهد شده اند که مشخصات شما را مگر به درخواست شما در اختيار افراد و يا شرکتهای ثالث قرار نميدهند. بسياری از اين فرمهای ثبت نام از شما آدرس پست الکترونيکی فعلی شما درخواست ميکنند که در صورت پر کردن اين قسمت عملاً نه تنها آدرس جديدی که ايجاد ميکنيد بلکه آدرس فعلی خود را نيز در معرض ريسک قرار ميدهيد. پس بهتر است تا آنجايی که امکان پذير است از ارائه اطلاعات درباره آدرسهای ديگر خود جداً خودداری کنيد. آخرين مساله ای به نظرم بايد هنگام ثبت نام پست الکترونيکی به آن اشاره شود توجه به تمام گزينه ها و انتخابهای فرم است. بسياری از اين فرمها گزينه هايی دارند که بطور پيش فرض در حالت انتخاب قرار دارند و مضمون آنها اين است که شما مايل هستيد اخبار و اطلاعات اين سايت، همکاران و شرکای تجاری آن را از طريق اين آدرس دريافت کنيد و اين يک منبع درآمد برای اين سايتهاست تا نامه های تبليغاتی را با مجوز خود شما برایتان ارسال کنند و اغلب کاربرها مخصوصاً کاربرانی که زبان مادری غير زبان انگليسی دارند به اين گزينه ها اصلا توجه نميکنند و تمام تلاششان اين است که هر چه سريعتر فرم را تکميل کنند و زودتر آدرس مورد نظرشان تنظيم و قابل دسترس گردد. خيلی از فرمها هم از شما ميخواهند اگر مايل به دريافت چنين نامه هايی نيستيد گزينه زير را انتخاب کنيد که باز هم همان ترفند در يک شکل ديگر است!
حتماً هنگام پر کردن اين فرمها تک تک گزينه ها را بخوانيد.

 مراقب ارسال غير مستقيم باشيد
بسياری از سايتها اين امکان را به شما ميدهند تا مقالات و محتويات سايتشان را در صورت تمايل برای دوستانتان ارسال کنيد و برای اينکار هم آدرس پست الکترونيک شما و هم آدرس دريافت کننده را از شما ميخواهند تا از طرف شما ارسال را انجام دهند و ممکن است اطلاعات شما و دريافت کننده را ذخيره کننده و در اختيار شرکتهای تبليغاتی قرار دهند. بهترين نمونه، سايتهای مربوط به ارسال کارت تبريک ميباشد که شما ميتوانيد متناسب با موقعيتها و مراسمها بصورت رايگان کارت تبريک برای دوستان، اقوام و يا احتمالاً نامزدتان ارسال کنيد! که با اين کار عملا خود و دريافت کننده را در معرض يک ريسک قرار داده ايد. پس بهتر است هميشه يک آدرس جانبی هم داشته باشيد که در اين گونه مواقع از آن آدرس استفاده کنيد و سعی کنيد از سايتهای شناخته شده و معتبر برای ارسالات خود استفاده کنيد که کمتر مشاهده شده مزاحمت و دردسری برای کاربران داشته باشند.

استفاده از Bcc در ارسال گروهی
يکی از رفتارهای متداول در بين کاربران اينترنت ارسال يک سند، تصوير و يا فايل صوتی و تصويری برای گروهی از دوستان خود است که برای اين کار آدرس تمام دوستان را در قسمت To و يا Cc قرار ميدهند و هر کدام از دريافت کننده ها هم همان نامه را برای دسته ای ديگر از دوستان خود Forward ميکنند که نتيجه يک نامه ای ميشود که اصل محتويات در انتهای آن قرار دارد و گاهی چندين صفحه طول نامه است که حاوی آدرس پست الکترونيکی تمامی دريافت کنندگان اين موج پست الکترونيکی ميباشد و در عمل با اين کار ريسک درز کردن تمام اين آدرسها به مراکز تجاری را افزايش داده ايم و شايد حريم شخصی افراد را نيز مورد تعرض قرار داده باشيم پس بهتر است برای ارسال اين گونه نامه های الکترونيکی آدرس خود را در قسمت دريافت کنند (To) و آدرس تمامی دوستانی که دريافت کننده نامه هستند را در قسمت Bcc قرار دهيد تا از ظاهر شدن اين آدرس در متن نامه خود داری شود.

هميشه هم ناخواسته نيست!
بسياری از نامه هايی که برای ما ارسال ميشوند امکان Unsubscribe کردن را نيز برای دريافت کننده فراهم کرده اند و معمولاً با مرور نامه قسمتی را خواهيد يافت که در آن در مورد چگونگی جلوگيری از ارسال آن به صندوق شما توضيح داده شده است که معمولاً مراجعه به يک آدرس خاص و يا ارسال يک نامه به آدرس ذکر شده با قرار دادن کلمه unsubscribe در عنوان نامه مشکل برطرف ميگردد. پس اگر نامه ای دريافت کرديد که فکر ميکنيد بدون اجازه شما به مقصد شما ارسال شده است ابتدا متن نامه را مرور کنيد تا ببينيد آيا راهی برای جلوگيری از ارسال آن در نظر گرفته شده يا خير. نکته ديگر اينکه هنگام عضو شدن در خبرنامه ها سعی کنيد ابتدا برای عضو شدن از آدرس پست الکترونيک اصلی خود استفاده نکنيد و بعد از گذشت مدتی از عضويت چنانچه از کيفيت سرويس ارائه شده راضی بوديد، مزاحمتی برای شما ايجاد نکرده بود و امکان Unsubscribe کردن هم در سرويس تعبيه شده بود ميتوانيد با آدرس واقعی خود عضو شويد.

استفاده از امکانات ارائه شده در سرويس
به هر حال ممکن است در نهايت گرفتار نامه های ناخواسته ای که امکان
Unsubscribe شدن را هم ندارند بشويم و اينجاست که امکانات در نظر گرفته شده سرويس پست الکترونيکی به دادمان ميرسد. برای اينکه تا حد امکان خود را از آسيب نامه های ناخواسته دور نگاه داريم بايد در انتخاب سرويس دهنده پست الکترونيک هم دقت کنيم. دو مساله را در انتخاب تامين کننده خدمات پست الکترونيکی خود در نظر داشته باشيد:
1- حجم مجازی که در اختيار شما قرار داده ميشود
هر چه حجم بيشتر باشد احتمال پر شدن سريع صندوق شما بر اثر دريافت چند نامه ناخواسته و در نتيجه برگشت خوردن نامه های ضروری بر اثر پر بودن صندوق شما کمتر ميشود.
2- امکانات بازدارنده
بسياری از تامين کنندگان سرويس پست الکترونيکی دارای گزينه ها و تنظيماتی هستند که تا حدودی جلوی نامه های ناخواسته را ميگيرند و اين امکان را به شما ميدهند بعد از شناسايی نامه های ناخواسته صندوق پستی خود را طوری تنظيم کنيد تا به محض دريافت مجدد چنين نامه ای مستقيماً به زباله دان هدايت شوند.
پس بهتر است هنگام انتخاب تامين کننده سرويس پست الکترونيک خود اين مسائل را هم در نظر داشته باشيد.

منبع : http://www.itbuzzer.net/