Make your own free website on Tripod.com

برنامه Xn View چيست؟

 

این برنامه صرفا یک ناظر تصویر نیست، چون علاوه بر مشاهده و مرور تصاوير به شما اجازه می دهد که تصایرتان را مرتب کرده و به مزيت های مختلف تبدیل کنید.

علاوه بر این می توانید با استفاده از این برنامه به مدیريت سایر فایل های چند رسانه ای خود بپرداريد.
برنامه ی مذکور حدود 400 فرمت فایلی را پشتیبانی می کند و به این ترتیب به ندرت می توان فرمتی را پیدا کرد که این برنامه نتواند آن را باز کند. این برنامه امکاناتی چون ويرايش، تغییر اندازه و به کارگیری جلوه های ويژه در تصاوير را در اختیار کاربر می گذارد.