Make your own free website on Tripod.com

نحوه حذف Tool Tip

 


اينم براي كساني كه مي خواهند
Tool Tip را در پنجره هاي ويندوز براي دكمه هاي Close , Maximize و Minimize حذف كنند :

ابتدا در رجيستري به شاخه زير مراجه كنيد :

HHKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop

سپس يك متغير ايجاد كنيد به نام
MinMaxClose از نوع String حال مقدار عددي صفر ( 0 ) را براي حذف و همچنين عدد يك را براي نمايش آن به كار ببرد .