Make your own free website on Tripod.com

پاك كردن آدرس هاي URL اي كه در Address Bar ظاهر مي شود

 


هنگام وارد كردن آدرسها در
IE در صورتي كه آن آدرس يا آدرسي شبيه به آن از قبل وارد شده باشد به صورت خودكار بقيه ي آدرس ظاهر مي شود به اين ترتيب ممكن است آدرس هايي كه قبلا استفاده كرده ايد در دسترس بقيه افراد قرار بگيرد. در اغلب موارد پاك كردن اين آدرس ها غير ممكن به نظر مي رسد ولي با ترفند زير مي توانيد به راحتي اين آدرس ها حذف كنيد. پس:

1.برنامه
regedit.exe را اجرا كنيد.
2.به آدرس
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Typed URLs
3.فهرست آدرس ها در اختيار شماست هر كدام را كه مي يابيد حذف كنيد.