Make your own free website on Tripod.com

استفاده از تابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس

 


استفاده از تابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در
PHP


برای دریافت توابع کافیست که کد توابع را از این آدرس دریافت کنید :
http://www.iranphp.net/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=19


بوسیله یک
Copy و Paste متن این توابع را درون یک فایل جدید بنام به عنوان مثال
jalali.php ذخیره کنید .

برای اینکه بتوانید از این توابع در برنامه خود استفاده کنید کافیست در ابتدای
برنامه خود دستور زیر را وارد کنید :با این کار دو تابع با نامهای
gregorian_to_jalali و jalali_to_gregorian در اختیار
شما قرار می گیرند که به ترتیب برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی
مورد استفاده قرار می گیرند .


برای اینکه بتوانم نحوه استفاده از این دو تابع را شرح دهم به ذکر مثالهایی در
این مورد می پردازم .


1- تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

برای این کار باید از تابع
gregorian_to_jalali استفاده کنید . این تابع 3 متغیر
را از ورودی دریافت می کند که به ترتیب سال، ماه و روز می باشد که همگی از نوع
عددی می باشند .

برای مثال اگر بخواهیم تاریخ 2002-11-25 را که درون یک متغیر داریم به شمسی تبدیل
کنیم و سپس آنرا درون یک متغیر قرار دهیم ابتدا باید عناصر تاریخ میلادی رو جدا
کنیم . برای این کار می توانیم در دستور زیر استفاده کنیم :list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', $gdate );
?>در اینجا از دستور
preg_spilit برای جدا کردن عناصر تاریخ $gdate توسط جداکننده
– استفاده کرده ایم . همانطور که می بینید
syntax این دستور به این صورت است که
2 متغیر به عنوان ورودی دریافت می کند . اولی به عنوان
delimiter می باشد که چون
می توان به صورت
regex نیز آنرا وارد کرد باید بین دو slash (/) قرار گیرد و متغیر
دوم هم که همان متغییری است که تاریخ میلادی ما در آن قرار دارد .


چون خروجی این دستور یک آرایه است از دستور
list استفاده کرده ایم تا عناصر آرایه
را هر کدام در یک متغیر قرار دهیم . هم اکنون روز، ماه و سال میلادی را هر کدام
در یک متغیر داریم . حال می توانیم از تابع
gregorian_to_jalali استفاده کنیم :list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday);
?>


در اینجا مشخص است که 3 متغیر سال، ماه و روز میلادی را به عنوان متغیر های ورودی
تابع
grogorian_to_jalali وارد کرده ایم و چون خروجی این تابع از نوع آرایه است
توسط دستور
list هر کدام از عناصر این آرایه را در یک متغیر قرار می دهیم . این
متغیر های حاوی اطلاعات سال،‌ ماه و روز همان تاریخ به شمسی می باشند . برای اینکه
آنها را به صورت قابل نمایش در یک متغیر قرار دهیم می توانیم این خط را به برنامه
اضافه کنیم :
$
jdate = $jyear."/".$jmonth."/".$jday;
?>

در صوتیکه مقدار $
jdate را نمایش دهید همان تاریخ از نوع شمسی خواهد بود که چیزی
شبیه به مقدار زیر است :


4/9/1381

حال در صورتیکه بخواهید تاریخ همین لحظه را به صورت شمسی بدست آورید می توانید
از برنامه زیر استفاده کنید :list($gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ('/-/', date("Y-m-d"));
list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday);

$
jdate = $jyear."/".$jmonth."/".$jday;
?>

همانطور که ملاحظه کردید از دستور
date با آرگومان داده شده تاریخ فعلی سیستم
استخراج می شود و در همان روال توضیح داده شده تبدیل به شمسی شده و در متغیر $
jdate
قرار می گیرد .


برای اینکه کارتان کمی ساده تر شود می توانید تابعی به شکل زیر تعریف کنید :function get_jalali_date( $gdate='now' )
{

if ( $gdate == 'now' )
{
list($gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ('/-/', date("Y-m-d"));
}
else
{
list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', $gdate );
}
list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday);
return $jyear."/".$jmonth."/".$jday;

}
?>تابعی با نام
get_jalali_date تعریف کردیم که یک متغیر به عنوان ورودی دریافت
می کند که این همان تاریخ به میلادی است . در صوتیکه هنگام صدا کردن این تابع تاریخ
میلادی را به عنوان ورودی برای این تابع وارد کرده باشید،‌ تابع همان تاریخ را
به شمسی تبدیل کرده و در خروجی بر می گرداند،‌ ولی اگر هیچ متغیری به عنوان ورودی
به این تابع ندهید،‌ تاریخ همان لحظه را به شمسی برای شما در خروجی بر می گرداند
.

مثلا برای تبدیل همان تاریخ 2002-11-25 به شمسی و قرار دادن آن در یک متغیر می
توانیم با استفاده از تابع بالا اینگونه عمل کنیم :

و یا برای بدست آوردن تاریخ همین لحظه و قرار دادن آن در یک متغیر اینگونه عمل
می کنیم :

همانطور که می بینید کار بسیار ساده تر شد.2- تبدیل تاریخ شمسی به میلادی :

با توضیحاتی مشابه می توانید از تابع
jalali_to_gregorian استفاده کنید . مانند
تابع قبل این تابع هم سه متغیر به عنوان ورودی دریافت می کند که عبارتند از سال،
ماه و روز که همگی به شمسی هستند . سپس در جواب آرایه ای شامل سه قسمت که سال،‌
ماه و روز میلادی همان تاریخ هستند را بر می گرداند .برای نمونه اگر بخواهیم تاریخ 4/9/1381 را به میلادی تبدیل کنیم کاری مشابه برنامه
زیر انجام می دهیم :
$
jdate="1381/9/4";
list( $jyear, $jmonth, $jday ) = preg_split ( '///', $jdate );
list( $gyear, $gmonth, $gday ) = jalali_to_gregorian($jyear, $jmonth, $jday);
$
gdate = $gyear."-".$gmonth."-".$gday;
?>تنها تفاومت موجود با تابع بالا استفاده از / برای جداسازی اجزاء تاریخ شمسی می
باشد . همانطور که گفتیم تابع
preg_split آرگومان اول خود که همان delimiter (‌
جدا کننده )‌ می باشد را به صورت
regex می گیرد که باید بین دو علامت / باشد ،‌
در اینجا باید قبل / که نشان دهنده کاراکتر
delimiter ما می باشد یک \ (‌back slash
)‌ قرار می دهیم که جداکننده مشخص باشد .توضیح خاص دیگری هم ندارد و همانند تابع تبدیل میلادی به شمسی اینجا هم می توانیم
تابعی با نام
get_gregorian_date بسازیم که کار را راحتتر کند . ایجاد این تابع را به خواننده واگذار می کنم .