Make your own free website on Tripod.com

تغيير مكان My Documents در XP

 


همان طور كه مي دانيد پوشه
My Dcoments يكي از پوشه هايي مي باشد كه محل آن را خود ويندوز تعيين مي كند و محل آن روي درايوي كه سيستم عامل نصب مي شود قرار دارد.

در صورتي كه بخواهيم محل آن را بنا به دلايلي تغيير دهيم و يا آن را در درايو شبكه قرار دهيم بايد به ترتيب زير عمل كرد:

بهتر است قبل از شروع روي درايوي كه قصد داريد پوشه مذكور را قرار دهيد يك پوشه به همان نام
My documents ايجاد نمائيد.

1. روي پوشه
My documents راست كليك كرده و گزينه Properties را انتخاب كنيد.
2. روي دكمه
Move.. كليك كنيد.
3. در پنجره
Selsct a Destination درايو مورد نظر و همچنين پوشه اي كه قبلا ايجاد كرده ايد را انتخاب نمائيد.
4.در انتها
OK كنيد.