Make your own free website on Tripod.com

ايجاد پيغامي قبل از ورود به ويندوز

 

اگر ميخواهيد هر بار كه ويندوز شروع به كار ميكند , پيغام هشدار , راهنمايي , خوش آمد گويي و ... را بدهد , به زير كليد زير برويد:
[
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
و دو مقدار رشته اي به نامهاي
LegalNoticeCaption وLegalNoticeText بسازيد.به LegalNoticeCaption نام كادر پيغام و به LegalNoticeText متني كه دوست داريد نمايش داده شود را بنويسيد.